duminică, 8 noiembrie 2015

Rugăciune adresată Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

La marele praznic al Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil să ne rugăm să ne ajute și să alunge din viața noastră dușmanii știuți și neștiuți, să ne dea sănătate și linişte sufletească. La mulţi ani luminoşi şi binecuvântaţi tuturor celor ce poartă numele sfinte. Cu iubire şi lumină, Daniela.

Din vremuri îndepărtate, Arhanghelii veghează la binele tuturor creștinilor. Sfinții părinți consideră că Sfinții Arhangheli îi ocotesc pe oameni de la naștere și până la moarte. În același timp, Arhanghelii sunt patroni ai casei noastre; ei ard și păcatele patimilor omenești și ne purifică prin post și rugăciune.

Sfântul Gavriil este cel care aduce veștile bune, ne ajută să fie armonie în relațiile cu rudele și cu persoanele din comunitatea în care trăim. Arhanghelul Mihail poartă cu sine cheile raiului. El ne ajută să fim sănătoși și alungă ispitele diavolului din calea noastră.


"O, Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, cei ce sunteţi nebiruiţi apărători creştinilor, cu zidurile rugăciunilor voastre oprind toate loviturile vrăjmaşilor noştri nevăzuţi, daţi-ne nouă mână de ajutor ca să ne ridicăm din groapa patimilor. Ca unii ce vă îndulciţi neîncetat de vederea feţei dumnezeieşti şi pururea înconjuraţi pământul, ca să pliniţi voile Stăpânului, nu ne treceţi cu vederea nici pe noi cei ce am alunecat prin păcat şi cerem prin voi să ni se dea mare milă, ca să biruim toate necazurile acestei vieţi. Cei ce aduceţi neîncetat tămâia laudelor îngereşti Celui Ce este Mireasma Raiului faceţi pomenire şi de noi, cei ce nu mai avem îndrăzneală a ne ruga Ziditorului pentru mulţimea păcatelor noastre. Ca cei ce staţi înaintea Domnului, gata spre auzirea dumnezeieştilor cuvinte ale voii Sale, plecaţi urechea şi auziţi şi suspinurile inimilor noastre, ale celor ce suntem cuprinşi de legăturile durerii. Ca nişte milostivi slujitori ai Celui Milostiv mijlociţi pentru noi mântuirea sufletelor şi împărtăşirea din izvorul dumnezeieştilor daruri. Stingeţi săgeţile ispitelor celor pornite asupra noastră şi sub acoperământul păcii ne primiţi pe noi, cei tulburaţi de viforul necazurilor. Sub aripile rugăciunilor voastre ne ocrotiţi pe noi, cei ce alergăm la mijlocirea voastră şi îndreptaţi paşii gândurilor noastre pe căile înţelepciunii, ca împreună cu voi să aducem Treimii Celei de viaţă Făcătoare cântarea cea întreit sfântă ca pe o jertfă a nimicniciei noastre. Mijlociţi pentru noi adăpare din izvoarele pocăinţei şi din râurile gândurilor smerite, ca trecând fără tulburare marea acestei vieţi să aducem Ziditorului laudă, iar voi mulţumirea cuvenită: Slavă Ţie, Stăpâne Preasfinte, Cel Ce ne trimiţi nouă ocrotitori pe îngerii Tăi, ca să stârpească neghinele patimilor şi să sădească în inimile noastre florile gândurilor luminate! Amin!"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

*

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...