luni, 31 octombrie 2016

Despărțirile dor

 
Ne-am despărțit prea repede. Așa cum vântul gonește frunzele de pe asfaltul răcorit de suflul toamnei.

Despărțirile sunt dureroase. Atunci când inima ta plânge dupa inima celui ce-a fost, cândva, Universul tău. Căci in diminețile scăldate în voi, ochii voștri se deschideau în același timp. E greu să știi că cel ce a plecat nu îți va mai săruta pleoapele. Când cel ce ți-a răvășit sufletul te lasă, acum, să îți aduni singur bucățelele împrăștiate de ființă.

În ele îl vei regăsi și pe el. Vei regăsi frânturi de gând, atingeri de zâmbete și lacrimi ce îți pătează obrajii fini. Iar dacă înainte tot el ți le ștergea, acum te vei lua la întrecere cu ploaia. Atât de ude îți vei simți buzele. La inceput un gust Sărat-amar. Ca un aperitiv al sufletului servit în cele mai alese boluri.

Despărțirile sunt dureroase. Atunci cand două inimi nu și-au incheiat recitalul. Când două minți se deconectează brusc și se îndepărtează. Când până și cuvintele nu mai ajung acolo unde-au fost păstrate cu atâta grijă. Acum sunt niște sunete lansate într-un abis de suspine crunte. Cand tăcerile celor doi își spun adio.

Despărțirile sunt dureroase. Când țipi pe interior, deși, nimeni nu te poate auzi. Când omul care a plecat și-a astupat urechile. Și-a închis ochii și și-a amanetat inima, singurătății. A îmbrățișat zări necunoscute, lăsându-și urmele în pragul nebuniei voastre. Iar dacă uși si geamuri se închid acum, mirosul lui îl vei simți aievea. Ca o aromă ce ți-a lăsat amprente în ADN.

Vine un moment când, poate, cel de lângă tine va pleca. Îți va rupe bucăți din inimă si îți va sfâșia din suflet asemenea unui lup înfometat. Iar apoi va dispărea. Precum o nălucă ce îngheață ființe. Când cel de lângă tine nu mai este, nu îl urî. La un moment dat, a fost tot ceea ce ți-ai dorit mai mult de la viață. A fost lumea ta. Poartă-l în minte și în inimă … Poartă-l cu drag.

Ne-am despărțit prea repede! Acum… Ce fac?
Acum… plângi! Iar mai apoi, trăiește! Căci viața ta de-abia acum începe!
 
de Alexandru Chermeleu

duminică, 30 octombrie 2016

Rugăciunile părinţilor pentru copiii lor

Există oare un lucru mai firesc decât acesta - ca mama şi tatăl să se îngrijească prin rugăciune de copiii lor? Ei le doresc binele, doresc să-i crească aşa cum se cuvine. Doresc să le ofere o educaţie solidă, să le rânduiască bine viaţa, să-i vadă întotdeauna sănătoşi, bucuroşi, plini de virtute şi de cinste. Insă nu totul atârnă de buna lor dorinţă. Copiii pot să apuce pe o cale greşită, să refuze orice educaţie, să devină desfrânaţi, să cadă şi să se înece în mocirla păcatelor. Părinţii credincioşi simt toate acestea. Ei ştiu că fără Dumnezeu nu pot să-i păzească pe copiii lor, astfel că se roagă cu osârdie pentru ei, străduindu-se să aprindă credinţa în sufletele acestora.

Fericite sunt acele familii în care părinţii sunt credincioşi, iar copiii sunt crescuţi întru credinţă! Acolo părinţii se roagă pentru copiii lor, iar copiii se roagă pentru părinţii lor. Acolo Dumnezeu ţine cârma corăbiei familiei şi o îndreaptă către limanul cel ceresc. Acolo Hristos ajută în boli şi în necazuri. Acolo Sfântul Duh acoperă şi în bucurii, şi în necazurile ce se ivesc.

S-a îmbolnăvit, de pildă, copilul. Medicul îşi împlineşte datoria. Insă primejdia atârnă în continuare deasupra plăpândei făpturi a lui Dumnezeu. Părinţii conştientizează foarte bine acest fapt. Lacrimile mamei şi ale tatălui care plâng înaintea icoanelor ajută nu arareori. Dumnezeu îl întoarce pe copil la viaţă. Recunoştinţa către El e una fără de sfârşit.

**********

In trecut, când părinţii se rugau cu osârdie pentru copiii lor şi îi creşteau în frica lui Dumnezeu, în credinţă şi în evlavie, copiii le răsplăteau cu dragoste şi cu rugăciune pentru ei. Insă, pe măsură ce părinţii au încetat să se mai roage pentru copiii lor şi să-i crească în credinţa creştin-ortodoxă, şi copiii au încetat să-i mai cinstească pe părinţi şi să li se supună!

Există cazuri în care părinţii îi cresc pe copii în credinţă şi în virtute. Sub influenţa străzii însă, a duhului de necredinţă din societate, nu arareori copiii se leapădă de credinţă, încetează să asculte sfaturile cele bune, apucă pe o cale rea şi devin cei mai mari vrăjmaşi ai părinţilor lor. Mamele îşi frâng mâinile, plâng, se roagă, însă copiii îşi bat joc de aceasta şi îşi văd de ale lor. Ce-ar fi de făcut în cazul dat? Oare să se lepede şi maicile de credinţă pentru că nu văd un ajutor cât mai grabnic de la Dumnezeu? Nu! Ele trebuie să continue să se roage, nădăjduind că, mai devreme ori mai târziu, Dumnezeu le va auzi. Sfânta Monica, mama Fericitului Augustin, s-a rugat ani mulţi pentru fiul ei rătăcit, fără să vadă însă vreo izbândă întru aceasta. Atunci, ea s-a adresat episcopului locului, care a mângâiat-o şi în chip prorocesc i-a spus: „Nu se poate ca fiul unor asemenea lacrimi ale mamei să fie lăsat de Dumnezeu să piară!" Şi, într-adevăr, Fericitul Augustin, după o vreme, s-a întors la Hristos şi şi-a afierosit întreaga viaţă Lui, devenind unul dintre marii dascăli ai Bisericii.

Din păcate, rare sunt întâmplările în care copiii se întorc la Dumnezeu încă din timpul vieţii părinţilor, sub influenţa rugăciunilor lor fierbinţi, a lacrimilor amare şi a sfaturilor bune. Cei mai mulţi fii şi cele mai multe fiice, atraşi fiind de satisfacţiile unei vieţi uşuratice, îi dispreţuiesc pe părinţii doborâţi de necazuri şi astfel îi bagă în mormânt.

Există însă cazuri când, după moartea părinţilor, unii copii se pocăiesc şi-şi îndreaptă viaţa. Părinţii se duc din această viaţă cu ochii deschişi... Greaua pierdere cu-tremură însă inimile tinere care îşi amintesc de dragostea părintească, de jertfelnicie şi de virtute. Sămânţa bună, semănată odinioară în sufletele copiilor, încolţeşte abia acum şi dă rodul cel bun. „Mult prea târziu!" - vor spune unii. Nu! Niciodată nu e prea târziu, câtă vreme omul se pocăieşte! Târzie este pocăinţa după moartea celui vinovat. „însă părinţii nu pot să se bucure de pocăinţa copiilor lor!" Aceasta nu-i adevărat - vom răspunde -, căci se spune că mare bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăieşte (v. Lc. 15, 17). Prin „cer" se înţeleg nu doar îngerii lui Dumnezeu, ci şi oamenii drepţi, care s-au dus dincolo, printre care pot să se afle şi părinţii credincioşi, chinuiţi, care au trăit atâtea amaruri şi necazuri din partea copiilor lor neascultători, care le-au răspuns lor cu rău la bine. Oare o asemenea dragoste neinteresată nu va primi ca răsplată împărăţia cerurilor?! Părinţii plecaţi la cer, după moartea lor, sunt vii la Dumnezeu şi se bucură nesfârşit, chiar dacă îndreptarea copiilor lor e una târzie.

Un mare scriitor, care în tinereţea sa a fost necredincios, a pierdut-o pe iubita lui mamă. Vestea morţii l-a aflat departe de ea. Când a citit ultima ei scrisoare, în care mama îl sfătuia să se întoarcă la Dumnezeu, a fost cutremurat de acest glas, venit parcă de dincolo de mormânt... „Am plâns... şi am crezut!" - scrie el. Din acea clipă, şi-a afierosit marele dar al scrisului spre slava credinţei în Dumnezeu:

In vremurile noastre atât de confuze se întâlneşte şi un alt fenomen - copiii cred în Hristos şi îmbrăţişează poruncile Lui, suferă din pricina necredinţei părinţilor lor, îi învaţă cele ale credinţei şi se roagă cu osârdie pentru întoarcerea lor la Dumnezeu. Şi cât de mare este bucuria în familia în care copiii îi răsplătesc pentru faptul că i-au născut trupeşte - prin aceea că ei folosesc la naşterea lor duhovnicească!

Arhim. Serafim Alexiev
Darurile rugaciunii de la ostenelile trecatoare la roadele cele vesnice, Editura Sophia

vineri, 28 octombrie 2016

Nu hainele te fac doamnă. Nu machiajul te face frumoasă. E vorba numai despre atitudine, despre educaţie, caracter, despre suflet. Restul contează numai pentru oamenii superficiali.

 
Nu hainele te fac doamnă. Hainele doar te fac să arăţi mai bine, doar îţi oferă mai multă încredere în tine, dar degeaba arăţi dumnezeieşte dacă nu eşti capabilă să legi două vorbe care să fie pe măsura aspectului tău, vei dezamăgi, vei fi încă una dintre acele prostuţe frumoase care plac ochiului şi numai atât. Doamnă te naşti, doamnă eşti educată să fii pentru că dacă nu ai totul în sânge, degeaba ai în minte ideea. Nu vei reuşi decât să realizezi cu stângăcie, după multe chinuri, ceva ce alta face în mod firesc, cu naturaleţe.

Nu machiajul te face frumoasă. Nu are rost să încerci să ascunzi defecte existente sau închipuite sub un strat gros de minciuni frumoase pentru că bărbatul care te iubeşte, te iubeşte şi imediat după ce ai ieşit de la salon, dar şi în dimineţile în care ai cearcăne şi ochi obosiţi. Frumoasă te fac fericirea, iubirea, respectul celui drag, certitudinea că nu e nevoie să fii cumva pentru a-i fi pe plac datorită faptului că el te iubeşte oricum. Încetaţi, dragi femei, să vă minţiţi. Bărbaţii sunt superficiali până la Dumnezeu, dar ştiţi când? Numai atunci când nu iubesc cu adevărat. Atunci când iubesc pot să ignore orice defecte şi pot să le şi iubească.

E vorba numai despre atitudine, despre educaţie, caracter, despre suflet. Restul contează numai pentru oamenii superficiali. Restul e trecător. Ceea ce contează e de fapt ceea ce rămâne după ce s-au risipit iluziile şi s-au aflat adevărurile. Atitudinea, caracterul, sufletul sunt ceva ce primeşti de la natură şi nu le poţi dobândi niciodată prin alte metode, nu poţi pretinde că le ai dacă ele lipsesc cu desăvârşire. Educaţia se capătă în ani mulţi şi continuăm toată viaţa să ne autoeducăm, dar asta pot face doar oamenii care ştiu că încă mai au multe de învăţat. Cei care consideră că ştiu destule ar trebui să ştie că de fapt nu ştiu nimic.

Ar trebui să ştii că un adevărat domn se lasă cucerit doar de o adevărată doamnă, pe cele care pretind că sunt fără a fi, doar le foloseşte. Ar trebui să ţii minte că o doamnă nu se străduieşte să fie o doamnă, ea pur şi simplu este aşa de la natură.

Nu hainele te fac doamnă. Nu machiajul te face frumoasă. E vorba numai despre atitudine, despre educaţie, caracter, despre suflet. Restul contează numai pentru oamenii superficiali.
 

joi, 27 octombrie 2016

Viaţa este făcută din alegeri.

 
Alegeri pe care le luăm chiar noi. Uneori sunt bune, alteori sunt rele. Pentru că se întâmplă să alegem greşit şi să facem acelaşi lucru şi a doua oară… Se întâmplă să nu învăţăm lecţiile atunci când trebuie şi să fie nevoie să suportăm consecinţele.
 
Pentru că atunci când decizi să te întorci într-un loc deşi acel loc nu îţi face bine, este alegerea ta.
 
Atunci când laşi oamenii să te mintă frumos zicându-ţi că lucrurile vor merge spre bine cu toate că au mai făcut asta şi a fost în zadar, iar tu îi crezi, este alegerea ta.
 
Atunci când te îndepărtezi de cei care-ţi vor binele şi te apropii de cei care-ţi vor răul, este alegerea ta.
 
Atunci când alergi cu ochii închişi către ceva ce în trecut n-a fost bun, o faci pentru că vrei tu.
 
Atunci când intri în viaţa unor oameni şi pui unele adevăruri deoparte, folosindu-te de minciuni, este pentru că aşa alegi tu.
 
Atunci când viaţa îţi oferă lecţii, iar tu zici că le-ai învăţat, iar peste ceva timp dai dovadă de altceva făcându-te că ai uitat tot ce-ai trăit cândva, este iar alegerea ta.

Tu alegi dacă te foloseşti sau nu de tot ce-ţi predă viaţa în fiecare zi. Tu alegi dacă încerci pe cât posibil să alungi acel nor negru care planează asupra ta sau dacă-l laşi să te facă leoarcă… iar şi iar.
 
de Georgiana R

luni, 24 octombrie 2016

Binecuvântări mascate


Plouă. E umed și rece afară. Geamul ferestrei s-a aburit, imagine care-mi provoacă o oarecare nostalgie. S-a dus vara în același mod în care s-au dus atâtea lucruri din viața mea. Oameni. Etape. Începuturi. Concluzii. Gânduri. Job-uri. Relații. Timpul se scurge. Uneori în favoarea noastră, alteori nu. Aș fi vrut să-l pot îngheța de câteva ori în viață, dar cum nu s-a putut am continuat să merg. Asta e datoria noastră, să ne purtăm curajoși bătăliile și să învățăm lecțiile vieții. Cel puțin așa cred.

Se întâmplă când suntem la pământ să ne gândim că Dumnezeu ne vrea acolo. În cel punct mort. În acea obscuritate. În acel colț rece și întunecat. Se întâmplă deseori când trecem prin greutăți să ne gândim că El le-a adus în viața noastră, că El a vrut să fie rău pentru noi, deși nu-i înțelegem Voia, deși nu-i înțelegem logica. De ce Dumnezeu ne vrea răul? De ce aruncă asupra noastră boli, sărăcie și singurătate? De ce ne lasă pradă depresiei? Sunt câteva dintre gândurile care dau să iasă la suprafață, care se cer rostite.

Am înțeles că în spatele tuturor greutăților cu care m-am confruntat este El. Am înțeles că în mijlocul întunericului ești cel mai aproape de Dumnezeu. Am înțeles că El se așteaptă să fiu mai puternică, mai rezistentă, mai matură cu fiecare obstacol pe care îl las în urmă. Am înțeles că nu poți zbura atâta timp cât aripile sunt de plumb.

Avem nevoie de astfel de teste, de astfel de greutăți în viețile noastre ca să ne întărim sufletele. Avem nevoie să ne cultivăm încrederea în Dumnezeu, pentru că El nu ne dorește răul, din contră, își dorește să vedem binecuvântările din spatele greutăților cu care ne confruntăm.

Plouă de câteva ceasuri. Șoseaua e pustie. Doar câte-o mașină grăbită spulberă fără milă bălțile formate în găurile din asfalt. De la fereastra camerei mele observ tăcută acest spectacol mut al toamnei. Mă simt ca acea baltă peste care trece, la intervale scurte, câte-o mașină în viteză. Așa vin și trec greutățile în viața mea. Strâng din dinți și caut soluții. Mă rog și trag speranță că El mă va ajuta. Mă strecor cu greutate printre gânduri cenușii care nu acceptă că acesta este modul în care Dumnezeu lucrează. Vreau să cred că în ciuda a ceea ce pare, că în ciuda a ceea ce se vede și simte se ascund binecuvântări. Pe care câteodată le văd. Și zâmbesc. Știu că va fi bine.

Aceasta nu este una dintre acele zile. Însă tot sper. Tot mă încred în El. Pentru că nu am altă alternativă. Pentru că singura soluție este El și doar El. Nu mulți vor înțelege acest lucru, însă majoritatea sper să o facă.

Dumnezeu lucrează. Indiferent de modul în care alege să o facă. El lucrează pentru mine, pentru tine, pentru noi. El ne vrea puternici, rezistenți și credincioși. El ne vrea pregătiți de orice ar veni. Și dacă uneori ne așează în cale pietre și bolovani nu trebuie să ne pierdem speranța, ci să ne măsurăm forța cu aceștia. EL ne-a clădit în așa fel încât să putem rezista la orice ne-ar trimite. Și putem face asta. Putem rezista atât timp cât îl avem pe El în sufletele noastre.

În viața mea în acest moment plouă. Cu picuri mari și reci de toamnă. Mi-e sufletul bolnav, parcă cuprins de friguri. Când tremură, când se scutură asemeni unui bătrân peste care a trecut un vis urât. Nu știu cum să mă feresc de ploaia de lovituri care cade necontenit asupra mea. Nu știu unde să mă ascund de ploaia nemiloasă care mă urmărește pas cu pas. Nu știu când va înceta. Când voi fi în siguranță. Ceea ce știu acum este că Dumnezeu a trimis-o la mine pentru că știe că îi voi putea face față. Și mai știu că El este alături de mine, încurajându-mă să privesc îndeaproape la viața mea. Să înțeleg ceva. Să culeg ceva. Să rămân cu ceva. Să găsesc soluția. De aceea nu disper, nu plâng, nu mă simt neputincioasă. Pentru că știu că pot. Și pentru că El știe că pot.

de Anasstassya

duminică, 23 octombrie 2016

Când sunteţi trişti, gândiţi-vă la lucrul acesta: „Stai, că este ceva drac aici!”


Diavolul ţânteşte acest mare obiectiv: să ne despartă de Dumnezeu. Nu-i va fi uşor să o facă direct, că aşa s-au încununat mulţi creştini care au simţit în ei puterea credinţei, ştiind că omul e făcut de Dumnezeu singur, numai pentru Dumnezeu şi nu se pot despărţi de El.

Luptă cu orice chip să-l bage pe om în păcat, păcate de tot felul, şi, dacă reuşeşte, nu înseamnă că şi-a atins marele obiectiv, ci îi dă o mare întristare, care îl face să se considere pierdut, ca şi când nu mai poate fi iertat şi, descurajându-se, singur se desparte de Dumnezeu, şi, iată, acesta-i scopul atins de vrăjmaşul.

Nu trebuie să-ţi pleci capul şi să abdici, oricare şi oricum ar fi păcatul. Recunoaşte-L mai departe pe Stăpânul tău milostiv, că nici o nenorocire nu înseamnă ceva, dacă ai credinţă de stâncă. Nu te deznădăjdui cu nici un chip. Satana, şi poate slăbiciunea ta, te-au înşelat, dar inima nu i-ai dat-o lui şi numele lui Dumnezeu din tine nu l-ai şters. Aşa păcătos cum eşti, Dumnezeu e cu adevărat mult iubitor şi, pentru că-L recunoşti, mult milostiv şi iertător.

Te va căuta El singur, te va găsi, te va îmbrăţişa, te va lua pe umerii Lui, te va duce la stână şi te va iubi mai mult decât pe alte oi, pentru că tu, de fapt, nu L-ai părăsit. Aceasta este o mare poziţie duhovnicească şi atunci marile tale căderi în viaţă rămân simple accidente.

Recomand o nesfârşită veselie sufletească în ascunsul tău, că aceasta mărturiseşte că eşti cu Iisus Hristos în inima ta şi-n respiraţia ta. Inima ta va vibra mereu o rugăciune fără cuvinte. Deci, o stare de stăpân asupra ta şi de veselă liniştire, chiar dacă te-ai înnoroit, că oricare ar fi motivul unei întristări descurajatoare, ea este numai şi numai de la diavol.

Harul lui Dumnezeu nu vine unde-i o mâhnire, unde-i o întristare, deoarece cu astfel de bogătie nu stii ce să faci si o risipesti. Si, din prudenţă, nici nu te stăpâneste acest har, dar vine unde-i linistire sufletească, unde fiinta noastră transformă ca un mare aparat de reactie acest har al lui Dumnezeu cu hotărârile tale de a misca, de a te împlini, si uite asa ajungi la măsura omului desăvârsit, ca să nu vorbesc chiar să fii un dumnezeu după har, bineînteles.

Dacă îţi creează starea această de agitaţie, de tristeţe, îşi face cuib satana şi-şi cloceşte ouale; nu mai poţi iubi, nu mai poţi vedea cu perspicacitate niţel în viitor, cu raţiunea care ţi-a dat-o Dumnezeu, nu mai poţi, pentru că tu eşti trist. Adică nu eşti in stare de nimic – o stare drăcească foarte greu de suportat. Când sunteţi trişti, gândiţi-vă la lucrul acesta: „Stai, că este ceva drac aici!” Şi nu acceptaţi.

Mai ales nu vă descurajaţi. Aici este toată lupta subtilă a sfintelor noastre paterice şi o mare taină a vieţii duhovniceşti, de a ne ridica, de a nu rămâne sub piatra grea şi îngrozitoare a căderii. Cuvânt mare vă spun, în ordinea cea mai duhovnicească, nici nu mai există cădere, există numai ridicare.

Nici o nenorocire nu înseamnă ceva şi nimic nu este pierdut, atâta timp cât credinţa rămâne în picioare, cât timp capul se ridică din nou şi sufletul nu abdică.

Pr. Arsenie Papacioc – Despre tristeţea drăcească – Cuvinte de nădejde celor fără de nădejde, Antologie alcătuită de Ieromonah Benedict Stancu, Ed. Sofia
sursa: http://www.flacaraortodoxiei.ro/

vineri, 21 octombrie 2016

M-am oprit o clipă, am respirat adânc și m-am întrebat: Draga mea, ce ai de gând să faci? Să plângi și să te consumi?

 
Am realizat că ne obosim cu lucruri și supărări fără rost, că pretindem de la oameni ceea ce n-au și suferim când ar trebui să ne bucurăm de viață. Am privit în jurul meu și am realizat că sunt un om norocos și că pentru o relație închisă sau câteva minciuni n-are rost să mă opresc și să bat pasul pe loc. Nimeni nu-mi va aduce înapoi timpul pierdut, nimeni nu-mi oferă încă o șansă și viața asta trece prea repede pentru a-o călca în picioare.

Am pretenții de la mine, știu ce pot și știu ce este prea mult pentru mine: atunci lupt mai mult și nu-mi permit să renunț, să mă dau bătută și să mă demoralizez.
 
Draga mea, ce ai de gând să faci? Să plângi, să te consumi, să renunți la frumusețea zilei de azi pentru ce a fost ieri? Poți plânge o zi, dar a doua zi trebuie să te ridici pentru că altfel te vei întrista pe zi ce trece și vei ajunge să crezi că fericirea și bucuria ta depinde de ceilalți. Mergi înainte, pleacă undeva, nu renunța și nu te închide. Golul în suflet la un moment dat dispare și lacrimile de ieri se vor transforma într-un zâmbet puternic!

de Maria Cristiana Tudose
sursa:
http://eusuntfemeie.com/

miercuri, 19 octombrie 2016

Pune-ți sufletul în capul listei, doamnă!

Pentru voi, dragele mele, cele care îmi scrieți când viața vă apasă și cele care îmi pășiți pragul virtual. Fiți puternice!
Vă iubesc! Cu drag, Daniela.

 
De ce nu faci ceva? Scrie, iubeşte-te, trăieşte! Lasă praful de pe mobilă şi mutatul ei şi trăieşte. Trăieşte pe interior, cu lumina aprinsă.

Nu încerca să-ţi hrăneşti sufletul cu resturile altora, dar nici să pui în farfuria ego-ului tău aşa-zise delicatese: frici, angoase, antipatia faţă de tine, obişnuinţe emoţionale dăunătoare.

Ce ai de gând să faci cu sinele tău? L-ai tăvălit suficient. Acum a venit vremea să-l speli pe picioare şi să-l încalţi. Oferă-ţi bucurii mărunte, zâmbetele tale în oglindă, talentul tău, încrederea în tine şi-n consecinţă în oameni, râsul cu poftă, emoţia mării la mal. Nu-l mai lua la mişto de fiecare dată, de parcă ai vrea să-l faci de ruşine, doar pentru că el e sensibil şi atât de deschis către iubire. Iubirea nu e o bubă.

Iubirea e viaţă însăşi, trăită, nu simulată.

Recapitulează din aprilie până acum comportamentul tău faţă de mine şi ai să realizezi cum văd ochii tăi iubirea: glume, pentru că ţi-e teamă să o iei în serios, convingerea că nu o meriţi, iar tu, neştiind cum e să meriţi, te sperie, sintagme precum „bre”, o persiflare practic a ceea ce ai putea să simţi…

În schimb, ai făcut veşnică „sărbătoare” din renunţările tale la tine. Ani de zile de repetiţii triste, de neputinţe exprimate zi de zi (eu nu pot, mie nu-mi iese, universul complotează, eu nu merit, aşa mi-e soarta, altfel nu ştiu, altfel nu pot, nu dorm, nu mănânc, n-am timp…) ţi le repeţi zi de zi…

Îţi dai peste suflet, sunt convinsă fără să-ţi propui asta conştient (dar ai hrănit atât de bine ego-ul pe parcursul anilor că el e dominantul tău).

Vrei să ieşi. Aşa mi-ai spus.

Strigi că nu mai poţi şi că ai vrea să schimbi ceva în viaţa ta.

Şiiii, mai departe? Mai departe??

Când intri în acţiune??

Când ai de gând să faci cel mai mic pas în direcţia uşii?

Ţin o mână întinsă către tine de luni de zile, iar tu o priveşti cu ochii mari, speriaţi. Mâna mea e prelungirea iubirii şi poate Mesagerul. Ţi-am promis că te voi ajuta cu ce pot, cu ce ştiu. Doar să vrei. Să vrei, să-ţi propui obiective şi să acţionezi.

Scutură-te de toate neputinţele alea pe care le ţii cu tine de-o viaţă!

Există, la modul concret, lucruri care se pot face, pentru ca mintea ta, închisă şi împotriva ta, să poată fi deschisă şi „bombardată” cu gânduri care să nască alte sinapse, ale legături, alte emoţii, alte trăiri efective.

Foarte des te plângi de ceva. Ei bine, acest mecanism al gândirii nu faci decât să-l ţii funcţional şi apoi spui că iată, eşti pe cale să înnebuneşti.

Premisa este la tine. Gândul este totul. Ce gândeşti, conform teoriei universului, asta primeşti.

Din acest mecanism este necesar să ieşi. Cum? Practicând alte gânduri.

Cu mecanismele de acum, adică programele pe care le deţii (fie cele genetice, fie cele învăţate), nu ai cum să rezolvi provocările. Cu asta te-ai lămurit în toţi aceşti ani ai vieţii tale. Dimpotrivă, folosind aceleaşi programe emoţionale, cercul în care ai intrat s-a închis. Aici nu este o chestiune doar de voinţă (vreau să fac), trebuie să ai la îndemînă şi tehnicile (iar astea se găsesc în cărţi, în seminarii, la oamenii care apar în viaţa ta şi-n ochii Lui Dumnezeu): cum să transformi nişte programele mentale deja existente şi toxice în programe noi, sănătoase, reţele neuronale noi, gânduri noi, pe baza cărora viaţa ta să se desfăşoare armonios.

Poţi schimba acel „nu ştiu, nu pot, nu-mi iese, aşa sunt eu” în „ştiu, pot, acum sunt Eu şi mi-e foarte bine”.

Timpul e o preţioasă resursă a ta. Nu-l mai cheltui-n defavoarea ta.

Sufletul meu, noi ne determinăm viaţa!

Ca un exemplu elocvent: spunea cineva cândva că, dacă în propria maşină (viaţa ta) te aşezi în spate, întotdeauna, dar întotdeuna se va găsi cineva care să fie şoferul maşinii tale. Şi atunci, nu te mai poţi plânge. Tu ai ales să te aşezi în spate şi să laşi pe altcineva să conducă. Dacă celălalt te va duce într-un zid, că aşa vrea el, nu te mai poţi plânge. Tu l-ai lăsat să facă asta.

Tu eşti cu siguranţă interesată cu adevărat de destinul tău, de viaţa ta. De aceea trebuie să fii prima în ecuaţia existenţei tale. Cea mai importantă. Pe lângă faptul că este necesar să conduci maşina cu mâna ta, este necesar să ştii şi încotro o iei.

Eu cred că tu dai comandă de pornire, dar tocmai faptul că nu tu conduci, nu te ajută nici să ajungi la capătul traseului pe care tu, în mintea ta, la un moment dat, ţi-l propui.

Acum înţelegi de ce nu-ţi ies multe? De ce îţi propui diverse şi-n final nu se întâmplă? FII TU ŞOFERUL!!

Şi cu această ocazie, sufleţelul ăla încă mic de lângă tine, copilul tău, va învăţa de la tine fericirea. Până acum i-ai predat sistematic exact ceea ce eşti.

Fără cuvinte sau şi prin intermediul lor, dar, mai ales, prin intermediul atitudinii tale faţă de tine însăţi (pe care tu, probabil, crezi că ea nu o percepe). E tradusă şi prin energia pe care o transmiţi. Adu-ţi aminte ce mesaje trimiţi mental şi verbal copilului tău. Sunt mesaje frumoase, în care trebuie să înveţi şi tu să crezi. Va învăţa fericirea de la tine bucăţica de om, pentru că tu o vei trăi. Va învăţa să facă alegeri sănătoase peste ani, trupul îi va fi mai robust, sănătos fiind.

Ieşi din starea de victimă. Acordă-i sinelui tău adevărat ocazia să se dezvolte armonios! Refuză lamentarea.

Citind, vei simţi revoltă, poate… dacă da, înseamnă că ego-ul tău, adică Sinele fals (frică, angoasă, gelozia, neîncrederea în sine, tristeţea, lipsa de curaj, neiubirea etc) se simte atacat. Îi va fi frică că vei renunţa la el şi va reacţiona. Se va încăpăţâna. Nu-ţi va da drumul, va deveni virulent, eventual va spune: cine dracu’ e asta care se sparge în figuri cu iubirea ei, cu ajutorul ei..? Să se ducă acasă, frate, că nu e buricul pământului sau un soi de hai mă, astea sunt doar vorbe, nu pot eu să fac toate astea. Atunci da, poţi zâmbi după, pentru că vei putea realiza că lucrurile stau exact cum zic. E bine ca tu să fii pregătită pentru asta. Ego-ul te va trage în jos, încercând să te ţină în cotinuare captivă acelor mecanisme în care tu eşti deja. Îţi va sugera (prin propria ta voce) că e prea mult, că asta nu se mai poate rezolva, că eşti bătrână, că eşti prinsă în capcană, că lasă mai bine aşa cum eşti, că nu mori. Dar vezi tu, vestea bună este că tu nu eşti ego-ul tău. Tu, în esenţă, eşti, de fapt, sufletul tău, Sinele adevărat (adică iubire manifestată doar prin emoţii pozitive).

Aici ai de muncit, la destructurarea ego-ului tău şi împuternicirea sinelui tău la cârma vieţii tale (adică sufletul tău şi manifestările lui sănătoase şi frumoase).

Înainte să dai cu mine de pământ pentru această intruziune în viaţa ta, te rog te te gândeşti la următorul aspect:

De ce face ea toate acestea? Ce urmăreşte?

Voi fi foarte sinceră şi-ţi voi da eu răspunsul, iar ţie îţi rămîne să alegi dacă răspunsul meu îţi sună a fi sincer sau nu. Din nou, alegerea.

Fac toate acestea (să tot fie vreo şapte luni) pentru că te iubesc. Oamenilor pe care îi iubeşti încerci să le arăţi o cale (în condiţiile în care ei spun des şi răspicat că sunt rătăciţi; iar tu asta ai făcut, mi-ai spus răspicat, parcă cerând ajutor).

Ce urmăresc? Mi-ar plăcea, în virtutea faptului că te iubesc, ca tu să fii bine cu tine. Să înveţi, chiar dacă nu mai ai treizeci de ani, să-ţi reconstruieşti viaţa emoţională. Vestea bună este că se poate la orice vârstă.

Toate acestea eu, atât cât ştiu şi pot, nu le pot face decât cu acordul tău. Nu pot rămâne lângă tine doar prin voinţa mea. Nu vreau, de fapt. Rămân doar cu acordul tău. Noi două nu putem fi nişte amice care vorbesc despre călcatul rufelor, curăţenia din casă. Nu. Pentru că ceea ce ne leagă, cel puţin eu asta simt, este la alt nivel.

Eu, de fapt, nu sunt un coach. Nu. Eu sunt omul care te iubeşte. Odată cu tine, învăţ şi eu multe lucruri, fără discuţie.

Eu nu mai vreau să te mai compătimesc, să-ţi plâng de milă, pentru că ţi-aş face un mare rău (asta ar însemna că sunt de acord ca tu să menţii aceeaşi stare de fapt), dar, în schimb, pot să-ţi fiu alături în demersul tău a de pune propriul tău suflet în capul listei (mă repet, eu asta fac şi-n propria-mi existenţă, urmăresc să mă însănătoşesc, să ies din zona mea de confort).

Să nu uiţi: singura persoană care determină cum te simţi eşti tu însăţi, indiferent de provocare, tu eşti resursa.

Cu cât vei deveni mai conştientă că puterea stă în gânduri pe care tu le naşti şi că-n funcţie de alegerile tale (aleg gândul care-mi face bine, care să declaşeze emoţii constructive), se derulează existenţa ta, cu atât mai multe momente frumoase vei avea în viaţă (iar asta o spun şi pentru mine, nu doar pentru tine )

A fi pe primul loc în viaţa ta este, de departe, cel mai generos lucru pe care îl poţi face. Cu cât tu eşti mai bine, cu atât cei de lângă tine sunt mai bine. Cu această ocazie, poţi şi tu, la rândul tău, să fii inspiraţie pentru alţii.

Acesta a fost un strigat, oriunde te-ai afla, să mă poţi auzi. Un strigăt dintr-un piept deschis larg, cu reverele trase prin iubire.

de Gabriela Apostu
catchy.ro

marți, 18 octombrie 2016

Iubeşte ca şi când nimeni nu te-a făcut să suferi vreodată!


Ce rost are să-ţi compari actuala iubire cu una care şi-a pierdut demult substanţa?

De ce crezi că reverbul unui ecou sună mai bine decât o voce „live”, originală?

Vezi că fericirea ta are uneori forma unei persoane care te face să înţelegi misterul ascuns al vieţii. Nu merită să compari această persoană cu una care era absentă chiar şi atunci când eraţi doar voi doi singuri într-o cameră.

Iubirea are puritatea unui parfum a cărui savoare devine tot mai interesantă pe măsura trecerii timpului. Normal că parfumul trebuie să fie original. Aşa cum trebuie să fie şi propria ta iubire.

Nicio relaţie nu seamănă cu alta. Nici o experienţă de viaţă nu ne dezvoltă propria fiinţă la fel de mult sau la fel de puţin…

De multe ori ne ascundem într-o carapace dură ce are rolul de a ne proteja de o altă suferinţă. Carapacea are un dezavantaj: nu ne mai ajută să creştem.

Ne protejează, dar nici nu mai trăim. Rămânem într-o stare vegetativă în care stăm mult şi bine, aşteptând să ni se întâmple ceva bun.

Numai că această carapace ne protejează şi de lucrurile bune, nu doar de cele rele.

Lasă zâmbetele celor din jur să pătrundă până la tine. Lasă privirile oamenilor să-ţi atingă sufletul.

Numai aşa vei avea şansa de-a începe o nouă relaţie.

Şi atunci vei putea din nou să iubeşti!

Să iubeşti cu toată fiinţa ta.

Să iubeşti ca şi când nimeni nu te-a făcut să suferi vreodată…

Să zâmbeşti de parcă astăzi ai descoperit surâsul pentru prima dată!
 
de Adrian Cutinov

luni, 17 octombrie 2016

Epidemia de singurătate

 
Oamenii se conectează online, 24 din 24, dar sunt din ce în ce mai singuri.

În ciuda activității de pe Internet, conectarea live este din ce în ce mai problematică.

Pe acest fond, singurătatea a devenit epidemică, a devenit o adevărată problemă de siguranță publică.

În ultimii ani am cunoscut o sumedenie de oameni singuri. Toți, fără excepție, spuneau că se simt foarte bine așa.

În cazul femeilor cu care am intrat în contact și cu care am încercat să construiesc relații, pot să vă spun cu mâna pe inimă, fără nicio exagerare – nu le era deloc bine ‘așa’.

‘Mi-e bine așa’ era doar o scuză. Persoanele astea se aflau într-o negare puternică a unei dorințe firești – cea de conectare, de intimitate.

Motivele erau lesne de înțeles – suferințele produse de anumite alegeri greșite de viață.

Așa se întâmplă mereu – și în cazul bărbaților și în cazul femeilor.

Uneori îmbrățișăm singurătatea fără să realizăm efectele nocive pe care le poate avea asupra noastră. Și vă rog să nu îmi serviți pilula cu ‘singurătatea e bună pentru că te ajută să te cunoști’.

Asta o poți face doar cu ajutor specializat.

În general, atunci când rămâi singur, treci prin toate etapele de doliu și, de foarte multe ori, te cam blochezi la negare, adică nu mai ajungi la conștientizare și revenire. Rămâi blocat acolo!

Și te minți! Am fost acolo, așa că scuzele nu țin!

Singurătatea poate fi o variantă bună doar atunci când ai nevoie de timp să te aduni. Atunci când deja ți-ai făcut curățenie în suflet și viață și te-ai adunat, nu prea ai motive să rămâi singur/ă. Sigur, nu spune nimeni că trebuie să intri în orice relație. Însă atunci când te cunoști, începi să afli ceea ce vrei și apare și persoana care se potrivește. Dacă ești deschis/ă!

Dacă stai în negare, persoana aia nu apare.

Poți să faci tumbe – ești blocat/ă.

Partea nașpa este că atunci când ne aflăm în negare, ne izolăm complet de ceilalți. Nu mai avem chef să ieșim, nu mai avem chef să vorbim cu nimeni. Picăm într-o gaură de aia urâtă.

Or aici intervin problemele actuale – prea multă lume rămâne scufundată în acel hău.

‘Conectarea este un adevărat nutrient al dezvoltării umane’, spune psihologul Michael Bader. Așa este, suntem animale sociale. În singurătate chiar nu ne descurcăm foarte bine. Nu pe termen lung.

Din păcate, foarte mulți oameni se simt singuri sau chiar sunt singuri.

Potrivit unui studiu american recent, un sfert dintre persoanele intervievate au declarat că nu au cu cine să vorbească despre problemele sau realizările lor. Michael Bader susține că dacă excluzi familia din această ecuație, procentul crește la 50%, iar dacă ridici ștacheta de vârstă, el devine dramatic.

Oamenii singuri prezintă un risc dublu de deces prematur; rata mortalității persoanelor singure fiind comparabilă cu cea a deceselor din cauza fumatului. În plus, singurătatea este de două ori mai periculoasă ca obezitatea. Iar asta se întâmplă tocmai din cauza acelui hău care înseamnă lipsă de speranță, gânduri negre etc…

Or, potrivit studiilor, acest hău poate genera consum crescut de alcool/ droguri, dar și sinucidere, mai ales pe segmentul de vârstă 45-54 de ani.

Oamenii au nevoie de intimitate, de conectare cu alți oameni, de interacțiune, de iubire. Altfel sunt nesiguri și, în multe cazuri, dezvoltă o puternică ură de sine

Așa cum spune și Bader, din păcate, oamenii redevin uniți doar la dezastre. În rest, sunt cât se poate de dezbinați, fiind prizonierii acestui ‘individualism competitiv care promovează sloganul fiecare pentru el’.

Eu am mai scris despre singurătate, zilnic vorbesc cu oameni singuri (unii chiar singuri în relațiile lor) și nu e deloc de joacă.

Drept urmare, sunt de acord cu psihologul american, care spune că ‘trebuie să privim singurătatea ca pe o amenințare la adresa sănătății publice, ca pe o amenințare la adresa structurii societății în care trăim și să încercăm să o vindecăm în cele mai sănătoase moduri posibile’.

de Andrei Vulpescu

joi, 13 octombrie 2016

Fericirea nu te caută acasă!

 
De un lucru sunt sigură, şi anume, că fericirea este o stare! O stare care se obţine şi se menţine prin exerciţiu! Pentru mine, fericirea înseamnă educarea minţii! Nu ne trezim fericiţi, nu devenim fericiţi peste noapte ... pur şi simplu ne antrenăm în fericire!

Pentru mine, fericirea este un sport...pe care îmi place să-l practic cu cea mai adâncă graţie. Întâi antrenezi muşchii inimii să simtă, apoi pe cei ai minţii să se sincronizeze cu inima.

La mine a fost nevoie de antrenament special cu muşchii minţii. Am început timid cu Recunoştiinţa, am continuat cu Mulţumesc, am adăugat extra - exerciţii de Prezenţă şi am făcut performanţă în Repetiţii.

Mă antrenez de foarte mult timp în fericire! Şi lucrul acesta se simte în fiecare zi. La fel cum se simte dacă renunţ la exersare! Nu am abandonat seriile de antrenamente nici în perioadele în care, din cauza conjuncturii în care mă aflam, nu se putea pronunţa măcar cuvântul fericire. Căci sunt, au fost şi probabil vor mai fi şi asemenea momente, absolut incompatibile cu fericirea. Însă tocmai în acele momente am făcut antrenamentele cele mai importante ale creierului. Şi cred că am făcut cei mai mari paşi spre întâlnirea cu fericirea! Pentru că în adâncul meu, am refuzat să renunţ la ideea că voi fi din nou fericită, am refuzat să mă învelesc în coconul nenorocirii, al supărării, al tristeţii. Asta nu înseamnă că nu am trăit toate stările incompatibile fericirii la maxima lor intensitate, însă le-am dat cât mai puţin timp cu putinţă din viaţa mea. Şi nu am încetat niciodată să zâmbesc sau să râd cu sufletul ştiind că toate lucrurile care se întâmplă în viaţa mea au ca sursă Divinul. Iar după zâmbet vine Bucuria.

Pentru mine aşa a fost la început în drumul spre întâlnirea cu fericirea. A fost un joc de Putere. Puterea am luat-o din mine, în momentul în care nu mi-am mai dat fericirea pe mâna altora, în momentul în care am refuzat să-i mai învinovăţesc pe ceilalţi, oricine ar fi fost ei, pentru nefericirea mea. Şi nu i-am mai făcut niciodată responsabili pentru fericirea mea! Pe EI niciodată! Eu am fost stăpânul fericirii şi nefericirii mele. Ştiu ...sună dominator, dar asta înseamnă puterea de a alege cum vrei să te întâlneşti cu fericirea...! Cu şi prin alţii, sau cu şi prin tine! Şi asta face o enormă diferenţă în vieţile noastre!

Eu m-am asumat pe mine şi am luat-o cu începutul. Am luat încă de la primele antrenamente o doză mărită de Recunoştinţă. Pentru că sunt vie, trăiesc şi simt, pentru că experimentez, respir, plâng şi râd. Şi m-am antrenat în mulţumire şi recunoştinţă, iar fericirea nu a întârziat să apară. Întâi timid, în frânturi de clipă, apoi, pe măsura ce îmi continuam seria antrenamentelor, în frânturi de sări de bine. Şi când muşchiul creierului s-a obişnuit cu nivelul antrenamentelor am adăugat antrenament special în Detaşare, Aceptare, Compasiune. Rezultatele au fost uimitoare.
Şi apoi, ca într-o adevărată competiţie, m-am înscris la Olimpiada Fericirii. Aici eu am avut nevoie de suplimente de Credinţă, Înţelepciune şi Lumină.

Hotărât lucru creierul se antrenează în şi pentru Fericire! Sună plastic, dar numai prin antrenament o poţi dobândi! Este o combinaţie de forţă - de a te motiva continuu, determinare – de a obţine însăşi fericirea, perseverenţă – de a crede că te vei mai întâlni cu fericirea, chiar şi atunci când conjunctura face ca lucrurile să fie altfel definite, şi nu în ultimul rând credinţă – credinţa că se poate, că este şi pentru tine, nu numai pentru cei aleşi!

Bineînţeles, peste fiecare antrenament am pus un praf de magie! Magie de suflet de copilărie! Pentru că fiecare dintre noi are reţeta lui secretă de întâlnit cu fericirea.

Fericirea nu te caută acasă, în timp ce tu stai în vârful patului plângăndu-ţi de milă, nu dă peste tine la semafor, în timp ce tu trăieşti o dramă existenţială din cauza conjuncturii, evident! Este un diamant pe care noi îl scoatem la iveală, tot din noi, după ce am şters noroiul pesimismului şi al comodităţii... Uneori această stare nepreţuită iese singură la iveală, după ce renunţăm la a mai fi eterna victimă!

Cu fericirea faci parteneriat: tu pui la bătaie tot ce ai mai bun şi mai luminos în tine, iar ea îţi răspunde pe măsură! Pare că fericirea vine de undeva din afară, de undeva din exteriorul nostru, dar eu cred că fericirea este parte din fiecare dintre noi. Se naşte împreună cu noi, dar rămâne ascunsă până o alegi din borcanul cu stări! Fericirea nu este o luptă, este doar un pact cu viaţa ta. Fericirea este un drept pe care trebuie doar să-l revendici, la care foarte mulţi renunţă crezând că nu li se cuvine. A-ţi revendica fericirea, fie ea chiar un dram, înseamnă a te pregăti pentru ea. De aceea îţi trebuie antrenament. Este o stare care poate să-ţi devină o a doua natură.
Fericirea este efemeră dacă nu ai credinţă şi este trainică atunci când crezi. În tine mai ales. Fericirea nu este despre plăcere şi nici despre virtuţi. Nu este numai despre iubire sau dragoste. Fericirea nu vine şi nu pleacă! Ea stă în noi şi iese la întâlnirea cu tine. Este medalia cu care îţi împodobeşti bradul de Crăciun atunci când nu ai globuri. Este bucata de pâine cu gustul celui mai îmbelşugat ospăţ, pe care o mănânci zâmbind atunci când eşti lihnit de foame. Este umbra ta, atunci când te antrenezi în lumină. Fericirea nu se cumpără şi nu se vinde.

Fericirea nu este despre ce ai sau ce faci. Fericirea este despre cine eşti tu cu adevărat, în adâncul sufletului tău.

de Roxana Alexe

miercuri, 12 octombrie 2016

Cu măștile jos!

 
Din dorința de a fi pe placul celor din jur apelăm tot mai mult la intervenții în ceea ce privește identitatea și crezurile noastre. Din păcate prin aceste intervenții, ajungem să amputăm și acele lucruri care ne fac diferiți de ceilalți.

Și astfel ajungem să trăim pentru alții, prin alții, devenind în scurt timp niște oameni goi, frustrați, neîmpliniți, deprimați.

Oare scopul nostru este acela de a trăi după placul altora? Sau să ne trăim viața așa cum ne dorim fără a ne lăsa copleșiți de posibilitatea de a fi excluși dintr-o comunitate sau alta?

Indiferent de ce mască vei purta, gura omului nu o vei închide. Ca atare, mai bine dă-ți masca jos decât să te pierzi pe tine. Cred că cel mai important este să trăim așa cum ne dorim, liberi, fără constrângeri. Pentru că ceea ce suntem este mai valoros decât ceea ce alegem să ne reprezinte.

Și așa cum suntem, să pășim cu încredere și pe ață subțire. Să nu ne fie teamă de căderi. Să ne acceptăm așa cum suntem, cu calități și slăbiciuni. Cu toții le avem. Dar fiecare dintre noi are ceva care îl face să fie un om de poveste. Și pe care trebuie să îl dea de veste. Nu să îl ascundă. Nu să se ascundă.
 
de Anca Horj

marți, 11 octombrie 2016

Uneori trebuie să accepţi ceea ce s-a întâmplat. Învaţă să zâmbeşti şi să mergi mai departe!

 
Unele priviri nu pot fi pătrunse niciodată.

Unele gânduri nu vor fi rostite nicicând.

Unele întâmplări nu pot fi schimbate. Ele se manifestă cu un motiv. Chiar dacă nu suntem capabili mereu să înţelegem lecţia de viaţă ascunsă în acestea.

Oamenii nu se pot schimba peste noapte. O parte din ei au nevoie de ani de zile pentru aşa ceva. O altă parte nu vor vrea niciodată să accepte că trebuie să devină mai buni. Alţii vor înţelege că sunt compleţi aşa cum sunt…

Nu poţi să-i ceri unei femei să nu mai pună suflet atunci când iubeşte.

Nu poţi să-i ceri unei flori să nu-şi mai răspândească parfumul.

Nu poţi să-i ceri unui bărbat să nu mai admire frumuseţea unei femei…!

Nu poţi să-i ceri vântului să nu mai adie atunci când vrei tu. El ştie mai bine ce are de făcut.

Nu poţi să-i ceri unui copil să fie nefericit atunci când este absorbit de jocul lui.

Nu poţi cere unui bărbat şi unei femei să rămână împreună dacă între ei nu mai există niciun strop de armonie.

Nu poţi cere unui artist autentic să-şi aleagă altă cale de a-şi exprima bucuria în afară de artă…!

Chiar dacă îţi este greu să admiţi asta, să ştii că sunt momente în care trebuie să accepţi ceea ce ţi s-a întâmplat.

Dacă îndrăzneşti să mergi mai departe, înseamnă că înţelegi de ce unele lucruri nu pot fi schimbate.
 
de Adrian Cutinov
desprerealitate.ro

vineri, 7 octombrie 2016

Gestionarea eșecului


Trăim vremuri în care individul trebuie să mănânce sănătos, să doarmă bine, să facă sport, să aibă grijă de el și mai ales să aibă mare grijă să fie fericit! Well, pare că toată iconografia asta nu lasă spațiu pentru greșeală, eroare, eșec.

În această ecuație a individului veșnic tânăr și împlinit eșecul devine sinonim cu devalorizarea de sine; se insinuează, puțin pervers, ideea că nu ai avut suficient grijă de tine, că nu ai făcut alegerile corecte. Well, eroare, greșit, nimic mai neadevărat!

Alegerile nu sunt bune sau rele, sunt doar măsura putinței noastre la un anumit moment existențial. Este dincolo de bine sau rău. Mintea umană s-a structurat pe acest binom, s-a cablat cum spunea un mare antropolog, în acestă alternanță: zi - noapte, viață – moarte, bun – rău. Așadar, omul zilelor noastre ar putea concluziona eronat că fericirea este bine iar eșecul este rău. Eu aș spune că fericirea ne dă plăcere iar eșecul taman opusul, neplăcerea. Refuzăm neplăcerea precum mâțele apa și până la un punct este sănătos pentru conservare dar în exces creează dificultăți majore. Știți copilul poate refuza neplăcerea de a merge la somn sau masă dar când se dă cu fundul de pământ, într-o criză majoră, atunci consumă energie vitală și autoinflează neplăcerea la cote paroxistice... nu râdeți și adulții fac asta, fără să vrea și fără să-și dea seama. În general, refuzul paroxistic al neplăcerii sau a eșecului ascund alte cauze, mult mai vechi și mai adânci decât aparenta circumstanță, dar asta este o altă discuție.

Să enumerăm câteva „eșecuri”:
Cuplu eșuat

Aici lucrurile sunt tragice și catastrofice, mai ales în primele momente. Unul pleacă altul plânge, și unul și celălalt trăiesc diferite sentimente de vinovăție, respingere și abandon, etc. Adevărul este că eșecul de astăzi, dincolo de junghiurile pricinuite, deschide și o poartă spre noi reamenajări, înțelegeri, aspirații. Le dă șansa, fiecăruia, să redefinească ce vor, cine sunt, ce sens are existența lor și tot așa. Fără eșecul respectiv nu ar exista întrebări de genul: Oare de ce aleg mereu astfel de parteneri? De ce mă simt atât de tradat/tradată? De ce mă separ atât de greu? Oare ce anume repet? Vedeți? Întrebările nu sunt pentru celălalt, ci pentru noi înșine. Tot așa și răspunsurile. Să nu uităm că hohotul de râs de astăzi nu era posibil fără eșecul zilei de ieri și cumva, paradoxal, mai că-ți vine a spune mulțumesc! Este greu să fii înțelept și furios simultan, cred că-i imposibil, dar poți cu siguranță, pas cu pas, să înveți cum să rabzi durerea, cum să-i cauți sursele în pliurile inimii, acolo unde nu te-ai mai uitat de atâta vreme... să o mângâi încet pe creștet și să-i spui... „Lasă, că te faci tu mică!”
Părinții, greșelile și vinovăția

Un autor minunat, Berry T. Brazelton, spunea că e tare păcat că părinții nu știu că învățarea se produce doar în momentele de criză, doar în erorile de parenting și nu în momentele în care am ghicit nevoile copilului.

Să nu înțelegi, nevoia copilului nu este o crimă, nu înseamnă că nu sunteți părinți buni și nici că ați traumatizat pe viață pruncul. Un moment eșuat ne învață pe noi și pe ei deopotrivă că nu suntem identici, că pentru a relaționa trebuie să învățăm alteritatea, diferențele, că a iubi sau a fi iubit, la orice vârstă, nu înseamnă să ghicești nevoile sau intențiile celuilalt. E mai ușor în cuvinte.

Dacă părinții nu s-ar lăsa copleșiți de sentimente difuze de vinovăție, neputință, inadecvare, atunci s-ar putea bucura de lucrurile noi pe care le descoperă în copiii lor sau în ei înșiși atunci când ceva a eșuat, cineva a greșit sau nimeni nu a înțeles nimic din ceea ce tocmai s-a întâmplat.
Concluzii

Deși eșecul este neplăcut și dureros, decât să ne consumăm zadarnic în evitarea sau negarea lui, mai bine încercăm să învățăm să-l tolerăm și să așteptăm darurile pe care, mai devreme sau mai târziu, le aduce.

sursa:
https://doc.ro/

joi, 6 octombrie 2016

Frumuseţea se regăseşte în sufletul tău, nu în oglindă!


Nimeni şi nimic nu te poate face să suferi până nu-ţi dai tu acordul pentru acest lucru.

Unii văd lucruri minunate în lucrurile simple. Alţii găsesc motive de a se plânge chiar şi în faţa celui mai luminos răsărit de soare.

Toţi încercăm să ne comportăm la fel, fără să înţelegem că tot ceea ce ne face fericiţi pe unii dintre noi, îi poate lăsa plini de indiferenţă pe cei din jur.

Oamenii care pun preţ mai mare pe obiectele cumpărate decât pe experienţele de viaţă acumulate, vor trăi mereu cu un sentiment de gol pe care vor încerca să-l umple tot mai avid cu…lucruri tot mai scumpe.

Îţi mai aduci aminte cât de frumoasă îţi pare lumea atunci când eşti copil? Priveşti lucrurile pentru prima oară, cu fascinaţie. O fascinaţie care te transformă.

Copiii sunt asemenea îndrăgostiţilor. Ei sunt mereu îndrăgostiţi de misterul vieţii.

Cu timpul creştem şi lăsăm în urmă fascinaţia. Devenim orgolioşi şi individualişti.

Devenim plini de concurenţă faţă de toţi cei din jurul nostru. Iar asta ne întăreşte şi mai mult orgoliul!

Învăţăm să ne divizăm…

Ne separăm de tot ceea ce ne înconjoară şi începem să judecăm…

La o anumită perioadă ne dăm seama că ne-am risipit frumuseţea.

Şi încercăm să o refacem cu produse tot mai scumpe care au menirea de a ne reda din nou strălucirea pierdută!

Însă cei mai frumoşi oameni nu sunt cei care stau zilnic în saloanele de cosmetică.

Cei mai frumoşi oameni sunt cei care văd frumuseţea în toţi ceilalţi din jur!
 
de Adrian Cutinov

miercuri, 5 octombrie 2016

Despre suflet…

"Amintirile noastre sunt singurul paradis din care nu putem fi ignorați"

Despre suflet s-au spus multe. Unii zic că nu există, pe când alţii îndrăznesc să afirme cu toată încrederea că ar fi cel mai important lucru care ni se oferă de către viaţă. Indiferent dacă fiinţează sau nu, adevărul despre suflet este că ne junghie din toate încheieturile de fiecare dată când ne lovim de vreo dezamăgire, că se răneşte uşor iar ca să se vindece îi trebuie multă vreme.

Adevărul este că sufletul nu mai ajunge să fie la fel, odată lovit. Niciodată. Încercăm să-l oblojim şi ne şi iese într-o oarecare măsură. Pe urmă ne perfecţionăm să-i mascăm cicatricile. În fiecare zi învăţăm să folosim un pic mai bine pensula cu care-i aplicăm în mod reflex straturile de machiaj. Cu fiecare secundă ce trece devenim şi noi înşine din ce în ce mai iscusiţi la a ne spune că pomezile folosite au fost cele mai bune şi că am redevenit cei care eram, că nu a rămas înăuntrul nostru nicio urmă de lacrimi, speranţe făcute ţăndări sau dezamăgire.

Dar sufletul este asemenea unui sipet a cărui cheie nu-i la noi. Ea rămâne în mâna fiecărui om ce ne trece prin viaţă. Fiecare dintre ei păstrează câte o copie. Şi fiecare are propriile sale maniere. Aşa se face că unii rotesc uşor cheia în broască, ridică sfios capacul şi analizează cu blândeţe, unul câte unul, fiecare obiect găsit. Pe urmă pun totul la loc şi viaţa continuă firesc. Alţii însă îşi înfig degetele cu lăcomie în tot ceea ce găsesc. Mototolesc nepăsători speranţe, iau în râs până şi cele mai tainice visuri şi zdrobesc fără milă chiar şi cele mai de preţ dorinţe. În urma lor rămâne o dezordine greu de descris.

Oare ei nu ştiu că sufletul este un cufăr în care este imposibil să faci curat?
 
de Cristina
webcultura.ro

marți, 4 octombrie 2016

Viața nu e un război crunt și nemilos. E o artă în care albul devine negru când nu te aștepți și negrul ia locul albului tocmai ca să dea culoare vieții

 
Deși pare enorm de greu de crezut la prima vedere, totuși, oamenii naivi sunt cei mai câștigați în viață.

Pentru că dincolo de aparențe, copilul din ei este unul puternic și în stare să îndure cu seninătate toate vitregiile vieții. Chiar și atunci când toate porțile rațiunii par închise, acești fel de oameni reușesc să dea naștere unei „luminițe de la capătul tunelului” în sufletul celor de lângă ei.

A fi naiv sau copilăros, nu înseamnă a fi prost sau sărac cu duhul. Înseamnă că nu ai răutate în modul tău de a gândi și de a fi.

Astăzi vă voi vorbi despre partea opusă, adică oamenii nemulțumiți.

Nu neapărat sunt oameni răi și dacă vrei, nu îți trebuie mult timp să înțelegi acest aspect al lor. Oamenii nu sunt perfecți, sunt doar idealiști. Visează forțând realitatea să se supună visului lor de a fi perfecți atât ei, cât și toate cele din jurul lor. Pentru că nu pot controla în totalitate acest lucru, devin nemulțumiți. Sunt suflete chinuite care cerșesc atenție. Considerând după puține și întortocheate analize ale situației în sine, anume că nimeni nu le acordă atenția necesară, atunci recurg la o cu totul și cu totul altă soluție decât iubirea normală și bunul simț.

Adică fac gălăgie cum fac copiii care se alintă, stricând ultima jucărie achiziționată, vorbind „politicos” când ți-e lumea mai dragă și făcând cele mai multe năzbâtii taman când liniștea clocotește de zor. Ideal ar fi să îi înțelegeți și să nu le copiați comportamentul atunci când vă fuge răbdarea de sub nas.

Cei care într-adevăr s-au apropiat de perfecțiune, au fost doar aceia care și-au recunoscut și acceptat imperfecțiunile agonisite de-a lungul timpului. Nu numai că au recunoscut, dar s-au străduit să facă lumea mai frumoasă în prezența lor.

Viața nu e un război crunt și nemilos. E o artă în care albul devine negru când nu te aștepți și negrul ia locul albului tocmai ca să dea culoare vieții. Iar tu, trebuie să te descurci în privința lor cu cât ai, nu cu cât ai vrea să ai, să poți, să fii.

sursa:
https://ochiicapruiblog.wordpress.com/

luni, 3 octombrie 2016

Simt că timpul meu nu a trecut degeaba…


Timpul...

Un cuvânt scurt ce poate cuprinde un infint de trăiri, iubiri, suferinţe… ani grei… sau, poate, fericire. Unde se duce acest timp, când trece pe lângă noi? Iar dacă suntem prea speriaţi, nu se mai întoarce când suntem pregătiţi…

Aşteptăm ani în şir ca timpul să treacă. Atunci când suntem mici, ne dorim să creştem mai repede mari, deşi părinţii ne spun că nu e chiar uşor să fii adult. Când eşti părinte, îţi doreşti să-ţi crească mai repede copiii sau să treacă mai repede zilele pentru a pleca într-o excursie mult visată, iar când eşti deja prea matur, realizezi că timpul chiar a trecut prea repede, iar tu ai ratat multe ocazii, din dorinţa de a-i permite să curgă aievea. Atunci ai vrea să frânezi trecerea lui, dar, din păcate, nu reuşeşti decât să te resemnezi cu ideea că e prea târziu. Sau poate nu. Niciodată nu e prea târziu să încerci ce nu ai reuşit altcândva. Dar ai curaj? Probabil nu.

Te simţi obosit de viaţă şi îţi doreşti liniştea… inventând alte scuze pe care poate nici tu nu le crezi. Şi, uite aşa, ne ratăm unii pe alţii, ratăm clipe care ar putea să ne aducă fericirea, fiindcă suntem ocupaţi şi nu le vedem că trec pe lângă noi…

Poate multe persoane ajunse la vârsta mea, dacă ar trage linie, şi-ar dori să dea timpul înapoi pentru a putea alege alte drumuri, alţi oameni sau alţi prieteni.

Dar eu nu aş face asta, căci nu ar mai fi viaţa mea, nu aş mai fi eu. În orice decizie luată în grabă sau cântărită poate prea mult, am fost eu. Şi orice persoană intrată în viaţa mea a avut povestea ei, lecţia, fericirea sau durerea pe care a lăsat-o în urma sa. Nu aş putea să-mi calculez sentimentele, cuvintele sau flirturile. Sunt fericită, asta o pot spune cu mâna pe inimă, fără să vă mint. De ce? Fiindcă am trăit după cum am simţit, am dansat fără a avea altă muzică decât cea din inimă, am plâns şi aş mai plânge fără să regret nicio lacrimă pierdută în acest loc.

Regret doar că nu am spus acele cuvinte atunci când o persoană avea nevoie de ele, regret mândria care, în timp, am realizat că nu îmi este prietenă, aşa cum o credeam, şi regret că nu am luptat mai mult atunci când o puteam face. Dar nu regret că am lăsat oamenii liberi să aleagă drumul pe care au vrut să păşească.

Simt că timpul meu nu a trecut degeaba…

de Laura Ștefan
revista catchy
 

duminică, 2 octombrie 2016

Iubirea vrăjmașilor, adevărata lege a dreptății

(Predica de pe munte - Iubirea vrăjmaşilor)
Luca 6, 31‑36 


„Zis‑a Domnul: Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi‑le şi voi asemenea. Şi, dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Că şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei; şi, dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii fac acelaşi lucru; iar dacă daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. Însă voi iubiţi‑i pe vrăjmaşii voştri şi faceţi‑le bine şi daţi cu împrumut fără să nădăjduiţi nimic în schimb, iar răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi. Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru milostiv este.”

Rugăciune pentru vrăjmaşi a Sfântului Nicolae Velimirovici

Doamne binecuvântează pe vrăjmaşii mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i blestem! Vrăjmaşii m-au împins şi mai mult spre Tine, în braţele Tale, mai mult decât prietenii. Aceştia m-au legat de pământ şi mi-au răsturnat orice nădejde spre pământ. Vrăjmaşii m-au făcut străin faţă de împărăţiile pământeşti şi un locuitor netrebnic, faţă de pământ. Precum o fiară prigonită, aşa şi eu, prigonit fiind, în faţa vrăjmaşilor, am aflat un adăpost mai sigur, ascunzându-mă sub cortul Tău, unde nici vrăjmaşii, nici prietenii, nu pot pierde sufletul meu.

Doamne, binecuvântează pe vrăjmaşii mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i blestem. Ei au mărturisit în locul meu păcatele mele în faţa lumii. Ei m-au biciuit, când eu m-am cruţat de biciuire. Ei m-au chinuit atunci când eu am fugit de chinuri.

Ei m-au hulit atunci când eu m-am măgulit pe mine însumi.

Ei m-au scuipat atunci când eu m-am mândrit cu mine însumi.

Când eu m-am făcut înţelept, ei m-au numit nebun.

Când m-am făcut puternic, ei au râs de mine ca de un pitic.

Când am vrut să conduc pe oameni ei m-au împins înapoi.

Când m-am grăbit să mă îmbogăţesc, ei m-au smucit înapoi cu mână de fier.

Când m-am gândit să dorm liniştit, ei m-au trezit din somn.

Când mi-am zidit casă pentru viaţă lungă şi liniştită, ei au răsturnat-o şi m-au izgonit afară. Într-adevăr vrăjmaşii m-au dezlegat de lume şi mi-au prelungit mâinile până la veşmântul Tău.
Binecuvântează Doamne pe vrăjmaşii mei!

Binecuvântează-i şi-i înmulţeşte; asmute-i şi mai mult împotriva mea, ca fuga mea spre Tine să fie fără întoarcere; ca să se rupă nădejdea mea în oameni ca pânza de păianjen; ca smerenia să împărăţească deplin în inima mea; ca inima mea să devină mormântul celor rele. Ca toată comoara mea să o aduni în ceruri. Ah, de m-aş elibera odată de autoamăgire, care m-a încâlcit într-o mreajă cumplită a vieţii înşelătoare!

Vrăjmaşii m-au învăţat să ştiu ceea ce puţin ştiu în lume: că omul nu are pe pământ vrăjmaşi afară de sine însuşi. Doar acela urăşte pe vrăjmaşi, care nu ştie că vrăjmaşi nu sunt vrăjmaşi, ci prieteni severi. De aceea, Doamne, binecuvântează pe prietenii şi pe vrăjmaşii mei! Sluga blestemă pe vrăjmaşi căci nu ştie, iar Fiul îi binecuvântează căci ştie. Fiul ştie că vrăjmaşii nu pot să se atingă de viaţa lui. De aceea El păşeşte liber între ei şi se roagă lui Dumnezeu pentru aceştia.

Doamne binecuvântează pe vrăjmaşii mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i blestem!

sursa: doxologia.ro
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...