duminică, 9 martie 2014

Rugăciune pentru duhovnicul meu

 
Între noi şi Dumnezeu, aici pe pământ, este el... El care ne iartă şi ne cere iertarea...Şi aşa cum el, duhovnicul nostru se roagă pentru noi şi pentru iertarea păcatelor noastre, aşa şi noi trebuie să ne rugăm pentru el. În rândurile de mai jos nu este decât o mică rugăciune pe care o putem rosti pentru părintele DUHOVNIC, cel care se roagă atât de mult pentru noi, cei plini de atâtea şi atâtea păcate.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care pe desfrânatul şi pe tălharul i-ai primit, primeşte şi rugăciunea aceasta a mea, pentru robul Tău duhovnicul meu (numele acestuia), ales de către Tine să poarte povara păcatelor mele în faţa Ta, aşa precum Tu porţi povara lumii întregi în faţa Tatălui Ceresc. Iartă-i toate greşelile lui pentru dragostea şi jertfa stăruitoare, pentru ca eu, oaia cea rătăcită să pot pune început bun de pocăinţă. Cercetează-l degrab şi vezi nevoile lui. Vindecă-l de toată boala şi de toată întinăciunea trupească şi de slăbiciunea firei celei căzute. Izbăveşte-l de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, de tot răul şi ispitele ce i-au venit pentru păcatele mele. Sporeşte-i înţelepciunea, îndelungă- răbdare, liniştea, pacea şi mulţumirea sufletească. Înmulţeşte-i puterea, sporeşte-i blândeţea şi purtarea de grijă şi împlineşte toate cele de folos lui. Dă-i minte luminată şi pricepere sfântă care pogoară de la Tine, Împăratul Luminilor. Bine sporeşte în el, Doamne şi dăruieşte-l sănătos, îndelungat în zile, drept învăţând cuvântul adevărului Tău! Amin.

Pe lângă rugăciunile obişnuite ale serii, adăugaţi-o şi pe aceasta pentru duhovnicul vostru. Durează atât de puţin şi face atât de mult...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

*

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...