miercuri, 10 aprilie 2013

Desiderata II

Tot în biserica Sfântul Paul din Baltimore a fost descoperit un al doilea text, numit „Desiderata II”, care îl continuă pe PRIMUL. Ambele ilustrează o înţelepciune care transcende regulile vreunei religii şi se află dincolo de limitele oricărei căi, ferm şi clar stabilite de mai marii bisericilor.
Nu mi-am propus să ofer o anumită interpretare sau să îndrept înţelegerea cititorului pe un anumit drum, (chiar de eu însămi sunt de religie ortodoxă), fiecare va înţelege şi va trăi cu inima aceste cuvinte pe nivelul pe care se situează în acest moment, şi are posibilitatea să acceadă pe o treaptă superioară a cunoaşterii punând în practică această învăţătură!
 

INDIFERENT ÎN CE RELIGIE AI FOST EDUCAT
INDIFERENT DE FELUL ÎN CARE AI FOST CRESCUT
INDIFERENT DE MODUL ÎN CARE I-AI ÎNŢELES PE ÎNVĂŢĂTORII TĂI, 
Pe aceste niveluri, vei înţelege şi vei asimila acest mesaj.
Nu este de ajuns să înţelegi acest mesaj. Trebuie să-l trăieşti,
Esenţa religiei universale este pacea şi
Adevărul, impregnate de iubire şi bunătate pentru
Toate creaturile Pămîntului. A sosit clipa
Să exprimi această esenţă în viaţa ta personală.
Trebuie să începi cu tine însuţi şi cu viaţa ta lăuntrică.
Vrei să revoluţionezi lumea?
Transformă-te pe tine însuţi, prietene!
Mesajul celui care nu s-a transformat nu inspiră Niciodată transformare.
Iubirea este în centrul oricărei religii,
Iar Virtutea, care este iubirea în acţiune, este încununarea Religiei.
Nu-ţi iubi doar familia şi prietenii,
Căci a limita iubirea, înseamnă a o nega!
Caută pacea lăuntrică şi inspiraţia divină.
Perseverează în realizarea acestor lucruri;
Nu renunţa nici o clipă la ele!
Prin credinţa şi faptele tale, tu îţi formezi viaţa şi ajuţi
La formarea vieţii altora. Ce responsabilitate!
În tine, Duhul Sfînt şi-a găsit un agent şi un tovarăş;
Cu cît vei fi mai conştient de aceasta, cu atît vei fi mai bogat.
Vei avea o revelaţie, mai profundă decît visele tale
Cele mai îndrăzneţe. O nouă epocă va miji
În care oamenii vor conştientiza unitatea a toate ce sînt
Diferenţele dintre religii vor dispărea.
Tot ceea ce au ele mai bun va fi reunit
Şi va deveni scopul comun al omenirii.
Să ştii că alegerea îţi aparţine.
Alege iubirea în locul urii, blîndeţea în locul
Violenţei, sfinţenia în locul răului;
Îndrăzneşte să crezi că domnia iubirii şi a păcii se apropie,
Fii pregătit, fii virtuos în orice faptă.
Virtutea Deschide toate porţile, iar dincolo de porţi se află Iubirea.
Fie ca inspiraţia divină să-ţi îmbrăţişeze Întreaga viaţă.
Înveşmîntînd-o în recompense pentru realizările
De zi cu zi, cu comorile unei vieţi cumpătate şi
Cu lumina cea veşnică a paradisului regăsit.

sursa http://www.artadeatrai.ro/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

*

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...