duminică, 6 aprilie 2014

Dacă Dumnezeu „ar şti” ce nevoi ai!


„Nu te-ngrijora pentru ziua de mâine, căci Domnul Dumnezeul tău ştie ce ai nevoie şi îţi va da”, ne spunea Iisus acum 2.000 de ani. Ceva din in­te­riorul nostru „ascultă” cu înţelegere această pro­poziţie, dar o altă parte din noi îşi spune: „Nu ştie. Nu ştie ce am nevoie! Dacă ar şti, mi-ar umple contul imediat, mi-ar permite să huzuresc, aşa cum visez, să câştig la loterie, să mă însor cu fe­meia cea mai frumoasă, ori să câştig Premiul Nobel. Dacă Dumnezeu ar şti nevoile 
mele, mi-ar da acum bani de întreţinere, m-ar face sănătos ins­tan­taneu sau – măcar – m-ar scăpa de durerile de spa­te”, zice omul. Pentru că Dumnezeu pare a sta acolo, în Ceruri, impasibil şi fără griji, omul se chi­nu­ieşte, se lamentează în suferinţi şi afirmă ia­răşi: „Dumnezeu nu ştie ce am nevoie”...

Dacă crezi că Dumnezeu nu ştie ce nevoi ai, de­vi­ne adevărat. Dacă spui că El nu ştie, prin puterea li­berului arbitru El devine neştiutor. Nu ştie ce ne­voi ai. Prin îngrijorarea în sine îI spui Domnului: „Dă-te mai încolo, că habar nu ai ce-mi trebuie! Uite, eu ştiu clar că îmi lipseşte cutare şi cutare lu­cru, că nimeni nu mă ajută şi nu primesc niciodată ce am nevoie, ce-mi doresc sau ce vreau”! Liberul ar­bitru funcţionează perfect. Eşti liber să te îngrijo­rezi, cum eşti liber să te lipseşti de griji şi să-ţi aminteşti că ceea ce vede Dumnezeu ar putea fi „tre­cutul, prezentul şi viitorul tău la un loc”. Tu poţi ve­dea doar o frântură, pe baza căreia îţi stabileşti o nevoie imediată. De acolo însă, din Infinitul său, Dumnezeu vede întregul c
ontext. S-ar putea să vadă că un cont prea gras în bancă nu-ţi face bi­ne la caracter. Prea mulţi bani sau prea mult succes te-ar putea transforma într-un criminal sau într-o fiinţă abjectă. S-ar putea ca Dumnezeu să va­­dă că pâinea este tot ce ai nevoie pentru ziua de mâi­ne. Dumnezeu ar putea vedea viaţa ta în an­sam­blu, pe când tu o vezi pe bucăţele. Pentru că tu vezi doar o fotografie dintr-un set întreg, nu în­seamnă că ai acces la toată povestea. Şi, pentru că ac­cesul la întreaga poveste nu este posibil, nu-ţi ră­mâne decât să crezi că „Dumnezeu ştie şi îţi va da”, or să crezi că el nu ştie şi – prin aceasta – alegi să te zbuciumi... De fapt, şi dacă el n-ar şti, dar tu ai prefera să crezi că ştie, lucrurile s-ar sim­pli­fica dintr-un foc. Povestea ta ar deveni mai pu­ţin instabilă, iar mintea ta mai puţin antrenată în a găsi soluţii care – adesea – nu-ţi folo­sesc. Grija pentru viitor te face să chiuleşti din momentul în care îmbrăţişezi o fiinţă dragă... Când te plimbi prin trecut sau prin viitor, eşti absent din prezent şi aceasta înseamnă îngrijorare.

Aceasta înseamnă fuga din clipa în care se pe­­­trece viaţa ta cu adevărat. Fiecare moment de acum este real. Îngrijorarea te atenţionează că ai eva­­­dat din realitate. Şi aşa se face că se poate să ai în faţă soluţia pentru o problemă, dar – pentru că te îngrijorezi şi te gândeşti prea mult la ea, n-o poţi vedea cu nici un chip... Pentru că nu se poa­te să vezi soluţia acum cu o minte îngrijorată pen­­tru mâine... Aşa că este cu mult mai profi­ta­bil şi inteligent să crezi că Dumnezeu „ştie”, decât să te convingi zi de zi de faptul că „tu ştii”! Su­fe­rin­­ţa ar putea fi rodul credinţei în puterea proprie. Când pământul pare că-ţi fuge de sub picioare, îţi dai seama că n-ai nici o putere şi vezi cum piesele vieţii se aşază pe unde nu ai gândit, fără să în­trebe cât te-ai îngrijorat, cât ai suferit ori cât ai trans­pirat. Aceasta îţi demonstrează strălucitor că ar putea fi „cineva care ştie mai mult decât tine”. Şi a cărui putere trebuie privită cu luare aminte...

de Maria Timuc-jurnalul.ro

Un comentariu:

*

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...