miercuri, 16 octombrie 2013

Rugăciune pentru vrăjmaşi


MULŢUMESC, DOAMNE, că îi MILUIEŞTI pe cei ce mă urăsc, mă zavistuiesc şi mă clevetesc!

MULŢUMESC, DOAMNE, că Nici unuia din aceşti fraţi nu i se întâmple vreun rău pentru mine păcătosul, nici acum, nici în viitor, nici în clipa morţii, nici în ziua judecăţii.


MULŢUMESC, DOAMNE, că sfărâmi şi destrami uneltirile diavolului, pentru că ştii, Iubitorule de oameni, că acesta este cel ce-i ridică împotriva mea,


MULŢUMESC, DOAMNE, că, precum nu m-ai pedepsit pe mine ticălosul, ori de câte ori am greşit şi am alergat cerând iertare la milostivirea Ta, tot aşa, şi pe aceşti sfinţi, robi ai Tăi, care mă vorbesc de rău, să nu-i pedepseşti, ci sfinţeşte-i cu Duhul Tău cel Sfânt!


MULŢUMESC, DOAMNE, că ACUM, AICI şi de-acum şi pururea şi-n vecii vecilor, amin, ÎI ÎNTORCI LA BUNĂTATE ŞI RUGĂCIUNE PE TOŢI VRĂJMAŞII MEI !


Rugăciune

Doamne, învaţă-mă să-Ţi cunosc mărirea şi bunătatea. Dă-mi inima curată şi lesne iertătoare şi căinţă pentru supărările ce-am făcut altora. Fă să am dragoste creştinească şi să pot răbda cu pace toate necazurile ce-mi vin din partea lor, făcând porunca Ta. Mă făgăduiesc să nu mai fac rău celor ce-mi fac rău, pe cel ce mă blesteamă, îl voi binecuvânta. De va flamanzi vrăjmaşul, îi voi da pâine, iar de va înseta, îl voi adăpa. De va cădea, îl voi ridica şi de se va rătăci, îl voi povăţui.
Doamne, eu nu sunt decât om neputincios. De aceea, ajută-mă cu darul Tău să fiu statornic în poruncile Tale. Trimite binecuvântările Tale peste vrăjmaşii mei şi întoarce inima lor cu dragoste asupra mea. Alungă suferinţele şi neodihna ce-mi vin de la ei şi ne împacă pe noi. Dă-mi pacea Ta, Doamne, ca să putem să vieţuim pe pământ cu pace, cu bucurie, şi să zicem în unire, cu faţa senină şi cu inima curată: “Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”. Că Ţie se cuvine slava, cinstea şi închinarea în veci. Amin.

O, Preasfantă Stăpană de Dumnezeu Născătoare, mai presus decat Heruvimii şi mai cinstită decat Serafimii, Fecioară de Dumnezeu aleasă, dă-ne mângâiere şi nouă celor care suntem în necazuri, că Tu eşti scară la Cer pentru rugăciunile noastre. Tu eşti mijlocitoarea bucuriei noastre şi ca Maică a Lui Dumnezeu şi Maică a Milostivirii, poţi să ne ajuţi nouă.

Nimeni, din cei care se roagă Ţie cu credinţă, nu este ruşinat.

Auzi-ne şi acum în ziua necazului nostru, pe noi cei care cădem înaintea icoanei Tale şi cu lacrimi ne rugăm Ţie.

Alungă de la noi toate necazurile şi nevoile care vin asupra noastră, în această vremelnică viaţă şi prin atotputernica Ta mijlocire nu ne lipsi pe noi nici de veşnica şi nesfârşita bucurie întru Împărăţia Fiului Tău şi Dumnezeului nostru.
Împărăteasa mea cea Preabună, nădejdea mea, prietena sărmanilor, folositoarea celor neputincioşi şi ocrotitoarea celor necăjiţi, vezi nevoia şi necazul meu, ajută-mă că sunt neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin, uşurează-mă precum voieşti, că Tu, Maica Lui Dumnezeu, eşti folositoare grabnică, bună mângaiere şi Te rog să mă păzeşti şi să mă acoperi acum şi în vecii vecilor. Amin!

Doamne, în Tine îmi pun toată nădejdea.

Tu cunoşti toată pricina răului care mă bântuie.

La Tine perii capului meu sunt număraţi.

La Tine scap şi pe Tine Te rog să depărtezi de la mine orice rău pierzător de suflet şi să-mi ajuţi să biruiesc toate ispitele care mă invăluie.

Tu eşti întărirea, scăparea şi Izbăvitorul meu, Christoase.

Dumnezeule şi Ţie mărire-Ţi înălţăm Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

*

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...