sâmbătă, 30 iunie 2012

Îngerii păzitori

"Cheia către rău şi către bine pare să stea în mâinile noastre şi ea este activată prin credinţă" 

"Universul este construit astfel încât să aibă grijă şi să-şi ghideze toate creaturile; păsările au radar, liliecii au sonor, iar noi avem ghizi. Când ne trezim cel de-al şaselea simţ şi în­vă­ţăm cum să ne conectăm la ghizii noştri angelici, vieţile noastre alunecă în mod natural într-un tipar în care to­tul este uşor şi fluent, în care su­fletele noastre evoluează, ne îndepli­nim scopul vieţii şi facem ca timpul petrecut pe Pământ să fie extrem de plăcut", spune Sonia Choquette în cartea "Întreabă-ţi ghizii"( Editura For You). Aşadar, omul nu este pe Pământ ca o trestie în vânt, azvârlită pe valurile înverşunate ale ex­pe­ri­en­ţe­lor umane! Toate fiinţele au "un în­ger păzitor", descris şi acceptat de toa­te religiile lumii. Biserica ortodo­xă îi serbează pe îngeri în fiecare zi de luni a săptămânii, aşa cum am citit într-o carte ortodoxă, care are ca temă chiar "îngerul păzitor".

Autoarea menţionată mai sus spune, între altele, că îngerii sunt singurele fiinţe celeste ce pot lua formă fizică pentru a veni în ajutorul oamenilor. Arhanghelii sunt acceptaţi şi invocaţi ca fiinţe luminoase, puternice şi prezente în viaţa de zi cu zi în forme de care devenim conştienţi sau în forme pe care le intuim ca "spectaculoase", "magice" sau "misterioase". Cartea Soniei Choquette adu­ce indicii nenumărate ale pre­zen­ţei şi intervenţiei îngerilor sau a ghizilor, precum şi indicii despre felul în care am putea să comunicăm şi să fim conştienţi de... ghidarea lor! Noi cre­dem că unul dintre cele mai im­por­tante indicii ale conexiunii minţii şi sufletului omenesc cu ghizii interiori sau cu îngerii rămâne tocmai senti­mentul fluenţei şi al uşurinţei în ori­ce am face. Când ne simţim mintea li­beră de încorsetări şi gânduri nega­tive şi avem sentimentul sufletesc de bine, de mulţumire, de bucurie, de în­credere, corelate cu o curgere uşoa­ră, firească prin evenimentele vieţii de zi cu zi, este semn că urmăm ghidarea di­vină... La polul opus, negativitatea in­te­rioară, gândurile negre şi piedicile nenumărate ce ne apar pe "drum", într-o acţiune sau o anumită situaţie de viaţă, faptul că trebuie să luptăm intens, să ne zbuciumăm prea mult şi să ne petrecem timp îndelungat pentru înlăturarea piedicilor arată că am acţionat în sens invers îndrumării interioare. Dar şi atunci – mai ales în situaţii cu totul grave, deosebite sau grele pentru noi – pot apărea îngeri în forme umane sau îngeri în viziunea noastră interioară, care ne ajută concret, instantaneu şi necondiţionat şi ne îndrumă (se pare că majoritatea omenilor au asemenea experienţe).

O şoaptă interioară, un sfat ce pare să răsară din noi înşine în momentele de pace sau tocmai în cele de zbucium poate fi tocmai şoapta îngerului păzitor sau al unui ghid angelic, pe care-l recunoaştem tocmai pentru că ceea ce auzim se prezintă ca o certitudine absolută. Pur şi simplu, ştim că trebuie să mergem într-un loc, şi nu în altul. Să facem un lucru, şi nu altul. Spunem ceva, şi acel ceva este cu siguranţă ceea ce e bine, deşi nu avem explicaţii şi justificări. Ne trezim că facem cu precizie exact ceea ce trebuie făcut sau ne trezim împiedicaţi să ajungem la un anumit ţel sau într-o anumită situaţie. Mulţi spun că acţiunile inspirate sau cele din cale afară de norocoase nu sunt altceva decât atingeri minunate ale îngerilor şi ghizilor ce ne ajută continuu atunci când credem în ei. Cei care au cercetat lumile îngerilor şi condiţiile de manifestare a lor în vieţile oamenilor au pus în relaţie inocenţa, frumuseţea interioară, iubirea, blândeţea şi încrederea în îngeri cu manifestarea lor. Poate de aceea copiii descriu mai des îngeri care le vorbesc, le sunt prieteni şi îi ajută. A avea încredere în îngerul păzitor poate fi o decizie minunată, căci specialiştii spun că încrederea în înger îl face pe acesta mai puternic. Cei ce cred în îngerul păzitor pot observa o legătură sincronistică a evenimentelor de viaţă, o îmbinare armonioasă a în­tâm­plărilor, un ajutor miraculos în momente de nevoie.
Există o "Rugăciune către Îngerul păzitor", care – spusă zi de zi – ne poate pune în legătură cu dimensiunile nevăzute ale lumilor ce pot convieţui cu noi, dar în dimensiuni imateriale. Să credem în îngerii păzitori, să credem în ajutorul divin înseamnă mai mult decât să credem în puterile răului şi-n îngerii lui. Cheia către rău şi către bine pare să stea în mâinile noastre şi ea este activată prin credinţă. Noi alegem şi, dacă alegem să iubim îngerii, se poate să primim în scurtă vreme şi semne frumoase ale prezenţei lor printre noi.

de Maria Timuc -jurnalul.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

*

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...