miercuri, 29 ianuarie 2014

Oracolele, persoane posedate de diavoli


Oracolele erau acele persoane care ghiceau anumite lucruri din viitor. Cuvântul "oracol" provine din limba latină, de la verbul "orare", care înseamnă "a vorbi". În antichitate, oracolele erau considerate drept o sursă de înţelepciune divină şi capabile de a profeţi cele viitoare. Datorită capacităţii lor de a ghici cele viitoare, aceste persoane erau cinstite drept locaşuri vii ale unor dumnezei, ele locuind în temple şi aducându-li-se nenumărate daruri.

Tradiţia spune că pretextul naşterii primului oracol l-a constituit existenţa unui orificiu în pământ, din care emanau aburi naturali. Când un cioban a descoperit cel dintâi acest orificiu, afectat de aburi, a început de îndată să murmure cuvinte neînţelese, al căror conţinut a fost socotit profetic. De acest orificiu se leagă apariţia primului oracol.

Oracolele, persoane "cu puteri supranaturale" 

Oracolele erau văzute drept un soi de "portaluri" prin care Dumnezeu vorbea direct oamenilor. Persoanele-oracol difereau de persoanele care se îndeletniceau cu ghicitul în semne (în zborul păsărilor, în urmele animalelor sau în alte asemenea lucruri din natură). În acest sens, oracolele nu ghiceau pornind de la vreun semn material exterior lor, ci pur şi simplu începeau să vorbească brusc despre lucruri necunoscute încă.

Cel mai cunoscut oracol din antichitatea grecească a fost Pitia, preoteasa zeului Apollo, al cărui templu se află în localitatea Delfi. Dintre oracolele vremii respective, numai templul din Delfi găzduia un oracol-femeie, pe când toate celelalte găzduiau oracole-bărbaţi. Alături de preoteasa-oracol din Delfi, amintim aici şi alte persoane-oracol din antichitate: Dodona; Asclepius din Epidaurus; Trofonius din Livadia; Oropos; Bură; Ammon din Libia; Didima din Asia Mică; Apamea din Siria; Cumae din Italia.

 

Înainte de venirea Mântuitorului, politeismul fiind extrem de răspândit în rândul popoarelor antice, influenţa socială a oracolelor era una covârşitoare. De multe ori, pentru ca oracolul să fie satisfăcut şi să continue să ofere unele descoperiri, în loc de daruri în bani şi produse, acestuia îi erau aduse jertfe omeneşti.

Metoda de aflare a celor dorite era una bine definită în vreme, şi anume: oracolul locuia într-un templu imobil, cel care avea nevoie să afle vreun sfat sau vreo soluţie trebuind să vină în locul cu pricina; odată ajuns în templu, cel în cauză îşi prezenta darurile sale, iar mai apoi rostea întrebarea sau descria problema care îl măcina; mai apoi, căzând într-o stare de delir (transă), oracolul începea să rostească anumite cuvinte neclare; mesajul transmis de oracol era întotdeauna consemnat şi interpretat de un preot sau o preoteasă a templului.

Cum se consulta un oracol antic ?

Cel ce voia să-i adreseze întrebări oracolului trebuia să îndeplinească un ritual de purificare, la izvorul Kastalia, şi să plătească o taxă pentru a se aduce o jertfă la marele altar al zeului Apollo, fără de care nu era îngăduită intrarea în templu. De obicei erau jertfite capre, câteodată porci şi, rareori, tauri. Pentru a se considera că jertfa a fost primită, trebuia ca, în momentul stropirii animalului, acestuia să-i tremure toate mădularele; altminteri, prezicerea era amânată. Apoi, cei care urmau să pună întrebări pătrundeau în spaţiul din faţa altarului. Femeilor le era interzisă intrarea în acest sanctuar.

Pitia fusese o tânără provenind dintr-o familie aristocratică din Delfi. Înainte de prezicere, săvârşea şi ea un ritual de curăţire în izvorul Kastalia. După aceea, ea intra în templu şi tămâia partea de sus a sanctuarului. Apoi cobora scara ce ducea la oracolul principal şi se oprea în faţa trepiedului de unde prezicea. În această sală se spune că există o statuie de aur a lui Apollo, mormântul lui Dionisos şi aşa-numitul "ombilic" (o gaură în pământ, din care ieşeau aburi naturali). 

Pitia

În continuare, Pitia se aşeza pe trepied, bea apă luată din izvorul Kassotida, mesteca frunze de dafin şi se apleca asupra ombilocului amintit, pentru a inhala aburii ce ieşeau din pământ. În cele din urmă, ea ajungea la un delir paroxistic, iar atunci cei interesaţi trebuiau să adreseze întrebările cu voce tare zeului. Răspunsurile erau date de Pitia prin şoapte neinteligibile, transcrise şi traduse în formă versificată de către preoţi.

Cel interesat nu trebuia să întrebe despre lucruri banale, vagi sau prea generale. Răspunsurile oracolului erau, dimpotrivă, neclare şi ambigue. Adresantul întrebărilor era totdeauna nevoit să ceară ajutorul tâlcuitorului pentru a-i explica prezicerea.

Oracolele, persoane posedate de diavoli 

Persoanele numite "oracole" erau posedate de diavoli, precum reiese din însăşi practica de ghicire şi din comportamentul lor: zeul-diavol îl lua în stăpânire pe oracol şi vorbea prin el; oracolul cădea în extaz, se comporta nebuneşte, rostea cuvinte confuze şi emitea sunete nearticulate, întrerupte de mugete şi urlete; lângă oracol se afla întotdeauna un "tâlcuitor", care transcria şi explica celorlalţi cuvintele oracolului.

Căderea în extaz era unul dintre semnele cele mai clare care indicau celorlalţi o legătură cu suprafirescul. Cu toatea acestea, aşa-numita "cădere în extaz" nu era, de fapt, decât o stare de delir, asemănătoare celei dobândite în urma consumului de droguri. Pitia, despre care am amintit mai sus, inhala aburii care se emanau din străfundurile pământului şi mesteca frunze de dafin. În majoritatea oracolelor era practicată utilizarea zilnică a narcoticelor (droguri).

Trecând peste aceste detalii văzute, întrebarea fundamentală rămâne însă următoarea: "Cine este zeul care îl ia în stăpânire pe oracol şi vorbeşte prin el?" Un bun răspuns cred că îl putem afla în Sfânta Scriptură, unde citim despre Sfinţii Apostoli Pavel şi Sila, care, propovăduind prin Macedonia, mărturisesc următoarea întâmplare:

"Odată, pe când ne duceam la rugăciune, ne-a întâmpinat o slujnică care avea duh pitonicesc şi care aducea mult câştig stăpânilor ei, ghicind. Aceasta, ţinându-se după Pavel şi după noi, strigă, zicând: Aceşti oameni sunt robi ai Dumnezeului Celui Preaînalt, care va vestesc vouă calea mântuirii. Şi aceasta o făcea timp de multe zile. Iar Pavel, mâniindu-se şi întorcându-se, a zis duhului: În numele lui Iisus Hristos îţi poruncesc să ieşi din ea! Şi în acel ceas a ieşit. Şi stăpânii ei, văzând că s-a dus nădejdea câştigului lor, au pus mâna pe Pavel şi pe Sila şi i-au dus în piaţă, înaintea judecătorilor" (Fapte 16, 16-19).

Oracolele, atât cele vechi, aflate în templele zeilor, cât şi cele actuale, aflate prin locuri urătoare de Dumnezeu, se află cu adevărat sub posesia unui duh necurat, potrivnic Duhului Sfânt. Aşadar, acest duh, pe care idolatrii îl numesc "zeu" sau "putere spirituală", nu este altcineva decât diavolul, camuflat în fel şi chip, în încercarea de a-i înşela pe oameni.

Una dintre dorinţele diavolului este aceea de a fi slujit şi venerat ca "dumnezeu", în locul Adevăratului Dumnezeu. Este impresionantă constatarea că, în toate colţurile planetei noastre, din antichitate şi până astăzi, "minciuna cea veche", înşelătorul oamenilor, "şarpele" cel de demult, Satana, se străduieşte din răsputeri să se impună lumii ca "dumnezeu".

Pentru un creştin cu o minimă experienţă duhovnicească dăruită de Hristos în Duhul Sfânt, lucrurile sunt mai mult decât limpezi. Avem de-a face în acest caz cu oameni care nu sunt pur şi simplu "influenţaţi" de către diavoli, ci "stăpâniţi" în întregime de aceştia. Învăţăturile lor, oricât de seducătoare ar putea părea, sunt invenţii demonice, care au drept scop îndepărtarea oamenilor de adevăr şi de viaţa adevărată, călăuzirea lor pe cărările întunecate ale minciunii şi ale autodistrugerii. Aceştia nu sunt altceva decât "hristoșii mincinoşi", despre care însuşi Domnul Iisus Hristos ne-a avertizat cu mai bine de două mii de ani în urmă:

"Şi atunci, dacă vă va zice cineva: Iată, aici este Hristos, sau iată acolo, să nu credeţi. Se vor scula hristoși mincinoşi şi proroci mincinoşi, şi vor face semne şi minuni, ca să ducă în rătăcire, de este cu putinţă, şi pe cei aleşi. Dar voi luaţi seama. Iată, dinainte v-am spus vouă toate" (Marcu 13, 21-23).

de Teodor Danalache
sursa aici

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

*

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...