duminică, 6 noiembrie 2011

DUHUL SFANT


”Ci voi veţi primi o putere, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi şi-mi veţi fi martori în Ierusalim, în toatã Iudea, în Samaria şi pânã la marginile pãmântului”. (Faptele Apostolilor 1:8)


Existã o promisiune pentru toţi cei care doresc sã fie un instrument în mâinile lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus a fãcut aceastã promisiune, El a lãsat clar cã cine doreşte sã fie o mãrturisire vie a Lui aici pe acest pãmânt, trebuie sã fie ştampilat cu Duhul Sfânt. Dar cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt e a treia persoanã din Sfânta Treime; El este agentul lui Dumnezeu care ne cãlãuzeşte în tot adevãrul, aşa cum este scris şi este reprezentat printr-un porumbel alb .


”Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevãrului, are sã vã cãlãuzeascã în tot adevãrul; cãci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vã va descoperi lucrurile viitoare” . (Ioan 16:13)


Duhul Sfânt e cel care ne orienteazã în momentele dificile şi ne conduce pe drumul mântuirii. Este Duhul Sfânt cel care ne dã forţa de a învinge ispitele şi tot ce diavolul trimite asupra noastrã. Duhul Sfânt este un foc consumator.


”Şi mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis; Ioan a botezat cu apã, dar voi veti fi botezati cu Duhul Sfânt.” Faptele Apostolilor 11:16)


Cine doreşte sã-L serveascã pe Dumnezeu din toatã inima, trebuie sã aibã ca scop personal, botezul cu Duhul Sfânt, pentru cã începând din momentul în care individul este botezat cu Duhul Sfânt, el începe sã aibã înãuntrul lui o bucatã din Dumnezeu.Toţi pot primi Duhul Sfânt? Pentru a primi Duhul Sfânt este nevoie mai presus de toate sã fie dorit botezul cu Duhul Sfânt din toatã inima. Candidatul, ca sã fie botezat, trebuie sã aibã o viaţã curatã şi trebuie sã-L accepte pe Domnul Iisus ca Domn şi Mântuitor. Aceastã decizie este personalã şi netransferabilã, pentru cã trebuie sã fie din toatã inima. Un alt pas, foarte important este acela cã cel care vrea sã fie botezat cu Duhul Sfânt nu trebuie sã lipseascã de la nici o slujbã în care se cautã Duhul Sfânt, adicã duminicile şi miercurile. Candidatul care vrea sã fie botezat cu Duhul Sfânt trebuie sã fie în Bisericã. Cum se cautã Duhul Sfânt? Cãutarea se împarte în trei paşi:


1.Candidatul care vrea sã fie botezat trebuie sã-şi recunoascã greşelile şi pãcatele şi cã fãrã Dumnezeu nu este nimic.


2.Trebuie sã-I mãrturiseascã lui Dumnezeu greşelile şi pãcatele. Atenţie! Aceastã rugãciune trebuie sã fie sincerã, pentru cã Dumnezeu va evalua sinceritatea cuvintelor noastre.


3.Dupã recunoaşterea şi confesarea greşelilor şi pãcatelor, candidatul trebuie sã-L adore pe Dumnezeu cu cuvinte de iubire şi dedicaţie. Acest lucru trebuie fãcut cu ochii închişi şi printr-o totalã concentrare.


”Mã veţi cãuta şi Mã veţi gãsi, dacã Mã veţi cãuta cu toatã inima”. (Ieremia 29:13)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

*

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...